Obrázky z odvodu branců, z dávných fotbalových zápasů, z hasičských cvičení, z různých lidových slavností. Ale i z rolnictví, zemědělského hospodaření, z rodinného života v dobách dávno minulých. To vše a velmi mnoho dalších historických fakt a zajímavostí z nejvýchodnější části nynějšího okresu Louny obsahuje nově vydaná kniha s názvem Koštice, Želevice, Vojnice a Vojničky, jak je neznáme.

Autorem je Vratislav Václav Novák (73), který v Košticích bydlí přibližně od roku 1990. Původně pochází z Kladenska. V Košticích jeho rodina v rámci restitucí dostala navrácený statek, který patřil předkům jeho manželky – rodu Karfíků. Novákovi se tedy přistěhovali do Koštic natrvalo, ve statku nyní provozují rodinnou firmu – pálenici ovoce a ovocný lihovar, v jeho areálu také bydlí.

„Zpočátku bylo plno práce s rozjezdem podnikání. Původním záměrem byla ovocnářská výroba, ale pak jsme se zaměřili na zpracování ovoce. Kromě pálenky jsme dělali i křížaly a mošty. Firmu vedou dva dospělí synové, my dva s manželkou jsme už nyní senioři, ale také pomáháme," vypráví Vratislav Novák.

Někdy kolem roku 2010 v něm uzrál záměr napsat knihu o historii obce a regionu, ve kterém žije. „Mám to tady rád a chtěl jsem udělat něco pro své spoluobčany a přátele, nebo i další lidi, kteří se zajímají o historii regionu. Snažil jsem se, aby kniha poskytla jak informace o historii našich obcí, tak i něco z historie rolnictví, zemědělství a života obyvatel v našem krásném kraji," říká autor knížky. Všem občanům Koštic, Želevic, Vojnic a Vojniček patří také autorovo věnování, vysázené v samém úvodu knihy.

Kniha má více než 300 stran, obsahuje spoustu zajímavých textů, fotografií, dobových dokumentů. Vratislav Novák ji vydal vlastním nákladem, vytištěno bylo 300 kusů. Kdo by měl o knížku zájem a chtěl by si ji koupit, může se zastavit v koštickém lihovaru. Půjčit se dá také třeba i v lounské knihovně.

Šest let perné práce s hledáním pramenů

Napsat tak obsáhlou faktografickou knihu není samozřejmě žádná legrace. „Informace jsem čerpal z různých kronik, archivů, církevních záznamů i soukromých pramenů různých lidí, také z jiné dostupné literatury. Jsou to stovky hodin práce, zejména ježdění do různých archivů a hledání v mnoha dokumentech," popsal pan Novák.

Zajímavé je, že s literaturou nebo historií přitom jeho původní profese nemá mnoho společného: Vratislav Novák je vyučen jako kuchař, ve svém gastronomickém oboru pracoval 46 let, v řadě pražských známých restaurací působil jako šéfkuchař.

„Zároveň jsem se ovšem už někdy od 60. let zajímal o genealogii, nauku o původu předků a rodů, a to z hlediska jak vlastní rodiny, tak jiných známých rodů. Postupně se z ní stal můj velký koníček," říká V. Novák, který je dlouhá léta členem České genealogické a heraldické společnosti.

Pan Novák původně zpracoval obsáhlý rodokmen rodu Karfíků – tedy předků své manželky, kteří hospodařili na uvedeném statku v Košticích už od roku 1762. Tento rod dal světu řadu schopných a zajímavých lidí – mimo jiné například architekta Vladimíra Karfíka, který projektoval součásti města Zlín společně s Tomášem Baťou, nebo Jakuba Karfíka, který je současným velvyslancem ČR v Polsku.

Ale zpět do Koštic: když už byl rodokmen rodu Karfíků hotov, pan Novák ještě pořád neměl činnosti v oblasti historie dost. „Najednou jsem neměl chvíli v tomto oboru co na práci, ale pořád se mi chtělo ještě něco bádat, zjišťovat, tvořit. A tak jsem se rozhodl, že se podívám na historii celé oblasti trochu šířeji – nebudu se věnovat jen jednomu rodu, ale pokusím se zpracovat historii celé obce Koštice a dalších přilehlých osad," vysvětlil V. Novák.

Prvotina o strastech a radostech lidí

Na knížce strávil šest let práce. Kapitola o rodu Karfíků je do ní také zařazena. Výsledný text psal většinou po večerech na notebooku. „Sice si ve svém věku s počítači zrovna moc netykám a původně jsem chtěl knížku psát, jak jsem byl zvyklý, ve stylu staré klasické školy, tedy na psacím stroji. Ale syn mi řekl – tati, neblázni, to už ti dnes takhle žádná tiskárna nevezme, nikdo to po tobě tam ze strojopisu přepisovat nebude. A tak jsem se musel naučit s notebookem, který mi koupil," směje se pan Novák.

Dílo o Košticích je jeho první knihou, kterou napsal a vydal. „Splnil jsem si trochu sen, snažil jsem se to udělat pro další lidi a napsat co nejlépe. V knize jsem popsal život obyvatel v dřívějších dobách na tomto území, jejich starosti, strasti i radosti. Jestli se mi to povedlo, to ať posoudí čtenáři sami; budu rád za každého zájemce, který se do knížky začte," říká pan Novák. „Přeji všem hezké chvíle nad touto knihou!" vzkazuje ještě na závěr s úsměvem a šibalsky zdviženým obočím.