V Lounech bude obnovena socha T. G. Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky. Celá slavnost je od prvopočátku této myšlenky záměrně směřována na letošní rok - právě ke sto letům od vzniku Československa. A nyní už je určen i termín. "Bude to o státním svátku, 28. října. Přesně v den výročí vzniku republiky - to už by mělo být jisté," uvedl Vladimír A. Hons, zastupitel města Loun a učitel tamního gymnázia, člen koordinační skupiny, která za město zajišťuje návrat Masarykovy sochy do Loun.

Na obnovu sochy mohli přispívat i sami obyvatelé města, jeho návštěvníci, ale i třeba podnikatelé a firmy ve veřejné sbírce. Zahájena byla minulý rok v dubnu. Do loňského podzimu dárci přispěli přes třicet tisíc korun, do konce roku 2017 pak na účtu přibyly další desítky tisíc až na zhruba sto tisíc korun. „Lidé měli o sbírku zájem. Přispívali každý podle svých možností, chodili se ptát na radnici i do informačního centra. Zapojila se také řada místních firem,“  uvedla Romana Krameriusová z Městského úřadu Louny.

Přispěla i nemocnice

Jedním z dárců byla také například společnost Agel, která provozuje nemocnici v Lounech. „Darovali jsme na obnovu sochy částku 15 tisíc korun. Naše nemocnice je součástí města a dění v něm. Chtěli jsme přispět k rozvoji města a zapojit se do smysluplného projektu. Socha prezidenta bude cennou památkou i pěknou ozdobou prostranství před základní školou,“ uvedl Pavel Fojtík, předseda představenstva Nemocnice Louny. Vedení města poděkovalo nemocnici i dalším dárcům z řad firem, v lednu jim předalo pamětní listy na tradičním setkání s podnikateli. Pamětní list dostává i každý dárce - běžný občan, který přispěje částkou 100 korun nebo více a je ochoten městu sdělit své osobní údaje.

 Socha prezidenta T. G. Masaryka mezitím vzniká ve východočeských Hořicích v areálu Střední průmyslové školy kamenické a sochařské. Umístěna bude v Lounech na prostranství před ZŠ J. A. Komenského. Bronzová socha bude vysoká 230 cm a bude stát na kamenném podstavci. Na své původní místo se vrátí po téměř 80 letech. Před stejnou školní budovou totiž už jednou stála a odhalena byla 1. června 1930. Později, zhruba po devíti letech, ji však odstranili Němci; bylo to v počáteční fázi okupace a těsně před zahájením 2. světové války.

Pěkný příspěvek k výročí státu

"Město usiluje o obnovení a návrat sochy na původní místo. Bude to krásný příspěvek k výročí sta let Československa. Vytvoření nové sochy by mělo stát zhruba 970 tisíc korun," upřesnil starosta Loun Radovan Šabata. Na část výdajů budou použity právě peníze z veřejné sbírky.

Samotný prezident Masaryk v historii město Louny několikrát navštívil. Jeho jméno nesou například i Masarykovy sady, což je rozlehlý park u Ohře, v jehož prostorách je i známé výstaviště. Tam dodnes probíhají oblíbené výstavy – a jednu z nich navštívil „prezident osvoboditel“ ve 30. letech minulého století.