Město Louny bude při sestavování investičního rozpočtu na roky 2010 a 2011 výrazně šetřit. Důvodem je nejenom celosvětová finanční krize, ale hlavně to, že peníze získané z prodeje městských bytů budou vyčerpány na investice v letošním a v příštím roce.

„V dalších letech očekáváme pokles příjmů do městské kasy,“ prohlašuje lounský starosta Jan Kerner.

Investice se zbrzdí

„Budeme muset proto přibrzdit některé investice. V roce 2010 bude investiční rozpočet ještě ve výši 80 milionů korun, v dalším roce pak „pouze“ 60 milionů korun. I v dalších letech pak budeme muset pravděpodobně více šetřit,“ pokračoval.

Snížit výdaje přitom nejvíce plánuje radnice právě v roce 2011.

Oprav chodníků bude méně

Šetřit se bude hlavně při opravách silnic a chodníků. V letošním roce je přitom na opravy v této kapitole vyčleněno 35 milionů korun. V příštím roce by měly být výdaje stejné, v roce 2011 pak o deset milionů korun menší. Šetřit se bude ve všech kapitolách, méně peněz půjde do zeleně, dětských koutků, sportovišť i dalších projektů.

Dvouletým investičním výhledem na roky 2010 a 2011 se budou zabývat dnes lounští zastupitelé na pravidelném zasedání. Konečný investiční rozpočet na příští rok by se pak měl schvalovat na podzim letošního roku.