Odpadající betonové kusy, zkorodované železné části, nestabilní nosní konstrukce, to trápí některé mosty v Lounech. V letošním roce bude opraven most, který je vůbec v nejhorším stavu – podchod v ulici V Domcích.

„Máme vypracován technický posudek na jedenáct našich mostů, které jsou na území města, z toho jeden je Brloze. Postupně se pustíme do rekonstrukce těch nejhorších,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města lounské radnice Ivana Hádková.

Letos projde generální opravou podchod v ulici V Domcích. „Bude odstraněna nynější nevyhovující nosní konstrukce mostu. Nová konstrukce bude provedena z monolitického železobetonu. Krajní piloty budou opraveny. S rekonstrukcí by se mělo začít v dubnu letošního roku. Náklady jsou vyčísleny na 4,3 milionu korun,“ přiblížila Ivana Hádková.

V místě bude uzavírka pro pěší a automobilovou dopravu. Chodci budou muset využít přilehlý park, pro řidiče se změní současný systém tak, že ulice V Domcích bude po dobu opravy před i za mostem obousměrná.

V příštím roce budou opraveny pravděpodobně další dva mosty. „Připravujeme dva projekty na dva mosty v Říční ulici. Akce by mohly být zařazeny do investičního rozpočtu na rok 2010,“ dodala Ivana Hádková.