Nový moderní depozitář v Lounech jen tak nebude. Marně na něj čekají historikové z lounského okresního archivu. Dokumenty uložené v současném depozitáři přímo ohroženy nejsou, ale podmínky pro skladování nejsou nejideálnější.

Státní okresní archiv v Lounech, stejně tak jako všechny okresní archivy v Ústeckém kraji, spadá pod správu Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Nový depozitář se plánuje řadu let

O nový depozitář usilují historici již několik let. „Problém s výstavbou nového archivu se vleče již od devadesátých let 20. století. Naděje pro stavbu nového archivu svitla, když se v roce 2004 podařilo od státu získat pozemek pod Domovem pro seniory v Lounech,“ uvedl ředitel Státního okresního archivu v Lounech Bohumír Roedl.

O rozdělování investic pro archivy rozhoduje ministerstvo vnitra. „Až do loňského roku šly prakticky všechny peníze na výstavbu nového Moravského zemského archivu v Brně. V současné době čekají na stavbu nového archivu tři okresní archivy, a to v Karlových Varech, Sokolově a my. Vedení Státního oblastního archivu v Litoměřicích každoročně a opakovaně žádá ministerstvo o přidělení finančních prostředků na stavbu. Bez toho nelze zadat projektovou dokumentaci. Zatím byl pokaždé odmítnut,“ vysvětlil B. Roedl.

Nejsou peníze, řeklo ministerstvo

Ministerstvo historikům vzkázalo: „Nejsou finance, je ekonomická krize, která klade vysoké nároky na státní rozpočet.“

I přesto okresní archiv pokračuje v přípravách. „Letos jsme zpracovali tzv. lokační program na stavbu nové budovy, v němž jsou podrobně specifikovány požadavky na ni kladené. Tato koncepce byla předána na ministerstvo. Náklady na stavbu nedokáži odhadnout, avšak ve srovnání s jinými archivy musíme počítat s částkou od sta miliónů výše,“ pokračuje B. Roedl.

Okresní archiv sídlí na Mírovém náměstí, depozitář je umístěn o několik domů níže, v synagoze v Hilbertově ulici. Část dokumentů je také v depozitáři, který je umístěn v suterénu jednoho z domů na Tyršově náměstí. „Dokumenty uložené v našich depozitářích přímo ohrožené nejsou, pravidelně v nich kontrolujeme a ovlivňujeme mikroklima pomocí odvlhčovačů a větrání. Avšak stávající situace lounského archivu mě velice mrzí,“ dodal B. Roedl.