Odvoz komunálního odpadu v příštím roce Louňanům podraží. Nový ceník v minulých dnech schválili tamní radní. Navýšení ale nebude nijak dramatické. „Použili jsme koeficient 1,75 procenta pro každou položku," sdělil Jiří Čáp z odboru životního prostředí lounské radnice.

Například jednorázové šedesátilitrové pytle občany přijdou na 27,17 korun bez DPH, osmdesátilitrová nádoba vyvážená jednou týdně po celý rok pak 1521 korun. Vysypání nádoby o objemu 120 litrů jednou týdně bude stát v příštím roce 1793 korun, nádoby 340litrové ve stejné frekvenci pak 5651 korun. Nejdražší službou, s výjimkou velkoobjemových kontejnerů, je vyvezení nádoby o objemu 1100 litrů pětkrát týdně. Za tu na rok zájemci zaplatí 84 225 korun.

Jaká bude daň?

K těmto cenám za odvoz komunálního odpadu je ale třeba připočítat ještě daň z přidané hodnoty. A právě s ní se dá očekávat další zdražení. Zatímco pro rok 2012 to bylo 14 procent, v roce příštím to má být 15 procent. Definitivní rozhodnutí ale ještě nepadlo.

Obyvatelé Loun tímto způsobem plně financují odvoz směsného komunálního odpadu. Do těchto služeb patří například jeho sběr, přeprava a odstranění. Z vybraných prostředků město také pořádá ročně šest sběrových sobot, uklízí v lednu vyhozené vánoční stromky a kromě jiného také každý týden likviduje objemné a nebezpečné odpady a elektrozařízení. „Za to všechno, včetně samotného odvozu komunálního odpadu, letos zaplatíme 11,6 milionu korun. Ve stejné míře jsou i příjmy, takže všechny tyto služby plně hradí občané," vysvětlil Jiří Čáp. Dalším příjem, zhruba 1,4 milionu korun ročně, plyne od společnosti Eko-Kom za provádění tříděného odpadu.

Město platí i likvidaci černých skládek

Likvidaci dalšího odpadu a služby ale platí městská kasa. Jde například o odvoz tříděného odpadu ročně dva miliony korun, kompletní provoz sběrného dvora ročně 4,4 milionu, úklid černých skládek, na který ročně putuje asi 70 tisíc korun, nebo provoz vrátnice technických služeb pro potřeby sběrného dvora ve stejné částce.

Celkové roční výdaje v souvislosti s odpadovým hospodářstvím v Lounech činí přes 18 milionů korun, příjmy jsou však jen necelých třináct milionů. Z toho plyne, že město ze svého rozpočtu doplácí na odpadové hospodářství částkou více než pět milionů korun.