Město se rozhodlo břehy vyčistit. „O čistotu koryta se stará Povodí Ohře. Jejich povinností je také udržovat čisté břehy, aby naplaveniny nebránily průtoku řeky. Avšak jedná se o odstraňování větších překážek, například spadlých stromů. My budeme sbírat odpadky, sekat trávu,“ řekla Renáta Čapková, tajemnice radnice.

Odbor životního prostředí zajistil jednorázový úklid v letošním roce. V rámci této akce budou v určených veřejně přístupných částech odstraněny komunální odpady, dřevo a naplavené biologicky rozložitelné materiály cítolibskou firmou, zabývající se úklidem a péčí o zeleň. Břehy by měly být vyčištěny během června a července.

Úklid kolem řeky bude prováděn i v dalších letech. Údržba bude prováděna až k vodní hladině. „V letošním roce je vyčleněna na jednorázový úklid částka 49 tisíc korun. V dalších letech bude investováno 23 300 korun. O plnění činnosti se budou starat firmy pro úklid a údržbu veřejné zeleně,“ dodala R. Čapková.