Tři miliony korun. Tolik bude stát lounskou radnici majetkový podíl v poliklinice, kterou vlastní soukromá společnost.

Radnice vyjednává s vlastníkem o odkupu pěti procent akcií.

Cílem radnice je zajistit zkvalitňování zdravotní péče ve městě. Co nejvíce minimalizovat rizika, že by budova byla použita na nezdravotnické účely. Aby byl rozšířen počet ambulantních specializací v areálu polikliniky a také aby byly postupně rozšiřovány hodiny ambulantní pohotovostní péče, zajišťované v areálu polikliniky a vytvoření podmínek pro návrat akutní lůžkové péče. Vyjednávání posvětili na poslední schůzi radní.

Polikliniku vlastní pražská společnost Retarder a. s. Oldřicha Pastyříka, která ji odkoupila na jaře od soukromé nemocnice. Tento krok vzbudil velkou nevoli vedení města, protože radnice měla o budovu zájem sama.

Za podíl bude město požadovat, aby byl v dozorčí radě jeden zástupce radnice, úpravu stanov společnosti či název společnosti a také předkupní právo v případě prodeje. V poliklinice sídlí řada praktických lékařů a ambulantních pracovišť. Jsou tam umístěná také rentgenové a CT pracoviště, laboratoře a oddělení DIOP. Zda nakonec město skutečně podíl koupí, o tom rozhodnou zastupitelé.