Celkem čtyřem řidičům z různých částí Loun povolili nově radní trvale vyhrazená stání pro jejich vozy v blízkosti bydliště. Zatímco držitelé průkazu ZTP třetího stupně dostávají od městského úřadu vyhrazená parkoviště v blízkostí svých domů bez úhrady, postižení nižšího stupně, které mají držitelé průkazu ZTP prvního a druhého stupně, si musí pohodlné stání v blízkostí svého bydliště zaplatit.

První vyjádření jde od Sdružení zdravotně postižených

Úhrada je zpravidla 2000 korun. Odbor místního hospodářství lounské radnice musí nyní žadatele informovat o vyřízení jejich žádosti a parkovací místo na požadovaném sídlišti či ulici vyznačit a opatřit číslem automobilu žadatele. „Jako první se k žádosti vyjadřuje Sdružení zdravotně postižených prostřednictvím své tajemnice Venuše Firstlové, která je zároveň předsedkyní sociální komise města,“ uvedla tajemnice radnice Renáta Čapková.

Doporučení Sdružení zdravotně postižených radní respektují, neboť vychází z přesného zdravotního stavu žadatelů. V poslední době jednoznačně převládají mezi žadateli o parkování v místě bydliště zdravotně postižení s vnitřními chorobami, většinou po akutním infarktu myokardu nebo mozkové příhodě, kteří mají velmi omezené pohybové schopnosti.

Postižených občanů neustále přibývá, s nimi i žádostí o přidělení parkovacího místa. Radní proto uložili vedoucí odboru místního hospodářství lounské radnice Miloslavě Kalivodové, aby radě předložila novelizovaná pravidla pro přidělování parkovacích míst. Ta by celou proceduru kolem trvale vyhrazených parkovacích míst zjednodušila.