Město Louny a Povodí Ohře se dohodly na krocích, které mají zmírnit povodně na řece. Chystá se několik opatření přímo v Lounech i na Nechranické přehradě, která průtok na řece Ohři na Lounsku zásadně ovlivňuje. Změny mají snížit četnost zaplavování zastavěných území menšími povodněmi v Lounech a nejbližším okolí.

V současné době panuje v regionu spíš sucho, nicméně navrhovaná protipovodňová opatření jsou výsledkem rozsáhlé studie a několikaměsíčního jednání. Vyvolaly je povodně v červnu 2013 a následné diskuze, zda Nechranická přehrada nemohla jejich průběh nějak zmírnit.

Státní podnik Povodí Ohře si po nich nechal zpracovat Výzkumným ústavem vodohospodářským studii, která hodnotila možné posílení ochranného efektu Nechranické přehrady. Studie doporučila mimo jiné rekonstrukci krajních polí bezpečnostního přelivu na hrázi Nechranic. Ten má tři pole, prostřední byl zrekonstruován před několika lety. Po rekonstrukci budou mít vodohospodáři větší možnosti, jak manipulovat s odtokem vody z Nechranic. Budou moci, laicky řečeno, vodu více podržet nebo naopak rychleji odpouštět.

„Rekonstrukce bezpečnostního přelivu bude mít pozitivní vliv i na větší povodně. Současně s rekonstrukcí bude zvýšen ovladatelný ochranný prostor nechranické nádrže. Pokud na rekonstrukci bezpečnostního přelivu získáme peníze, měla by být dokončena v roce 2019," sdělil Jan Svejkovský, tiskový mluvčí Povodí Ohře.

Vyčistí se strouha

Další opatření se chystají přímo v Lounech. Alespoň částečně bude obnoven odvodňovací systém, který byl vybudován v šedesátých letech 20. století v okolí Loun.

Jeho součástí, která byla jedna z mála do dnešních dnů zachována, je strouha vedoucí od cyklistického stadionu pod inundačním mostem do Dobroměřického potoka a s ním pak do řeky Ohře. Tato strouha odvádí vodu po povodních, při poklesu hladiny v řece Ohři zpět z polí mezi Louny a Dobroměřicemi do řeky. „Město Louny považuje toto dílo za velmi důležité z pohledu protipovodňových opatření a snížení následných škod. Proto bude strouha letos na podzim vyčištěna a obnovena tak její funkčnost," sdělil Pavel Janda, radní města Loun.

Vyústění potoka dozná změn

Mezi odvodňovací díla západně od Loun by se dal považovat i Mělecký potok. Díky spolupráci města a Povodí Ohře byl v posledních dvou letech vyčištěn a tak by se měla zvýšit i jeho protipovodňová funkce.

„Problém je ale přeložení části koryta tohoto potoka, které proběhlo v rámci výstavby občanské vybavenosti západních Loun v roce 1978 a jeho nového zaústění do řeky Ohře. Toto zaústění je řešeno technicky špatně. Do budoucna by mělo být ve spolupráci s Povodím Ohře vyřešeno zaústění Měleckého potoka do Ohře tak, aby se voda z řeky netlačila do koryta potoka a následně do Masarykových sadů. Proud řeky by měl novým technickým řešením fungovat jako ejektor, tedy naopak strhávat vodu do řeky," vysvětlil P. Janda.

Voda z řeky Ohře v Lounech i okolí i při menších povodních pravidelně zaplavuje výstaviště, některá pole, louky a chmelnice kolem řeky či níže položené zahrádky.