Odkoupení pozemku, na němž vyvěrá léčivý minerální pramen Luna v lokalitě v sídlišti Nad Tratí, je součástí navrhované smlouvy, jež chce město Louny uzavřít s Nemocnicí sv. Alžběty. Ta vlastní lounskou nemocnici a i dotčený pozemek.

Složité majetkoprávní vztahy

„Pozemek byl původně ve vlastnictví někdejšího Okresního ústavu národního zdraví a při privatizaci majetku nemocnice přešel do jejího vlastnictví,“ vysvětlila tajemnice radnice Renáta Čapková příčinu složitých majetkoprávních vztahů. Smlouva navrhuje odkoupení pozemku o velikosti 2 288 metrů čtverečních za 572 tisíce korun a zastupitelé návrh schválili, když 17 ze 29 přítomných bylo pro koupi a 12 se hlasování zdrželo.

Vlastnit s pramenem i okolní pozemek umožní městu upravit jeho okolí tak, aby odpovídalo loni přijaté zásadě všestranně podporovat a rozvíjet praktické využití pramene i přesto, že nebude realizován původní záměr města, usilovat pro Louny o lázeňský statut. Ten po důkladném zvážení všech kladů a záporů loni nedoporučila po zpracování studie krajská Regionální rozvojová agentura a město toto doporučení respektovalo.

Lépe využít léčivé účinky

Současně ale radní doporučili aktivněji než dosud usilovat o lepší využití léčebných vlastností pramene, jehož věhlas, v porovnání s dobou například před dvaceti lety, značně poklesl. Přitom silně zásaditá minerální voda účinně pomáhá při všech stavech překyselení organismu a dalších zažívacích poruch.

Širšímu léčebnému využití v současné době neprospívá, že nemocnici se stále nedaří obsadit funkci vedoucího lékaře v rehabilitačním oddělení. Nicméně dvě balneologické vany v majetku Zeisovy nadace v přízemí rehabilitačního oddělení by jistě nalezly své zájemce, i mimo okruh nemocných.