Lidé spící na stolech úředníků i pod nimi, místo kanceláře starosty společenská místnost, dlouhé fronty na chodbách před toaletami…

Tak nějak by to mohlo vypadat, kdyby se na Městský úřad Louny nastěhovali všichni, kdo tam mají hlášené trvalé bydliště.

V praxi k takové situaci zcela jistě nedojde, nicméně stovky lidí mohou úřad nazývat svým bydlištěm.

„K 15. listopadu bylo přihlášeno na Městském úřadě v Lounech k trvalému pobytu 680 obyvatel,“ uvedla Naděžda Králová z oddělení evidence obyvatel lounské radnice. To znamená téměř sedm set lidí, kteří mohou být pro úřady a další instituce nedohledatelní. Číslo 680 rozhodně neznamená, že by v Lounech bylo tolik bezdomovců. Pokud jde o lidi skutečně bez domova, těch je jen několik. „Podle našich poznatků není klasických bezdomovců ve městě více než deset,“ potvrdil Zdeněk Valeš, ředitel Městské policie Louny.

Jací lidé tedy tvoří tu drtivou část přihlášených na úřadu? Můžete se mezi ně relativně snadno zařadit i vy. Bez trvalého bydliště totiž nemůže nikdo být – pokud o něj přijdete, je důležité obrátit se na příslušnou ohlašovnu, tedy městský či obecní úřad. To musí trvalé bydliště alespoň „papírově“ zajistit. A to udělá právě tím, že vás přihlásí na adresu úřadu.

Za klasický příklad může posloužit stěhování odrostlého potomka od rodičů. Pokud nemá k dispozici vlastní bydlení, zpravidla vezme zavděk podnájmem. A majitelé nemovitostí obvykle svým nájemníkům připsání trvalého bydliště nepovolují. Stačí přidat už jen málo – nějaký důvod, proč si rodiče nepřejí, aby mělo dítě nadále trvalé bydliště s nimi – nebo naopak. Tím může být například pobírání dávek ve hmotné nouzi, při kterých úřady zohledňují trvale hlášené osoby v domácnosti, respektive jejich příjmy. A mladí lidé jen stěží mohou financovat vlastní bydlení a ještě přispívat na domácnost, v níž nežijí a které svým přihlášením v podstatě snižují příspěvky ze sociálního systému.

Trvalé bydliště je stále potřeba

Zákon hovoří v tom smyslu, že ohlašovna může trvalé bydliště zrušit, pokud se přijde na to, že jeho přihlášení nebylo v pořádku. To zahrnuje pozměněné či neplatné doklady a podobně.Také pokud byl obývaný objekt zdemolován nebo prohlášen za nezpůsobilý k bydlení. A do třetice – pokud zaniklo užívací právo, například vypršení nájemní smlouvy, a občan tento objekt nevyužívá. Tuto třetí možnost má vlastník objektu, který zrušení trvalého bydliště navrhne a také prokáže, že se tam obyvatel už nezdržuje.

Institut trvalého bydliště sice už nemá takovou důležitost, jak tomu bylo v minulosti, nicméně stále se s ním operuje. Potřeba je například při jednání s úřady, při smlouvání úvěrů v bankách, při volbách a podobně. Naštěstí často už je bráno v potaz místo pobytu, respektive doručovací adresa, kterou lze u většiny institucí nahlásit a být tak bezpečně k zastižení.