S radnicí se například soudí o vlastnictví budovy čp. 125 na Mírovém náměstí údajní bývalí majitelé domu, z nichž však někteří žijí v zahraničí. Spor vázne na prokázání jejich státní příslušnosti. Dědicové nejsou občany České republiky, což celé jednání ztěžuje a prodlužuje.

U další budovy, o níž se radnice soudí s někdejšími majiteli, sídlem Oblastního státního archivu v Lounech, je zase sporným bodem cena, za níž někdejší Městský národní výbor koupil před desítkami let od tehdejších majitelů budovu někdejšího hostince Daliborka a soud tak pracuje neustále s rozdílným oceněním stavby. Spor skončí zpravidla odvoláním se ke krajskému soudu v Ústí nad Labem, který pak spor vrací do Loun, kde je sídlo sporné budovy i obou sporných vlastníků. I tento spor se vleče už několik let a hned tak zřejmě neskončí.