Spolu s výstavbou nové páteřní komunikace, jakou je pro Lounsko a Žatecko přestavba silnice Chomutov - Praha na variantu čtyřpruh, musí Ředitelství silnic a dálnic ČR zajistit současně i stavbu navazujících polních cest, tak aby se zpřístupnila krajina zemědělcům. I v rámci těchto úprav přibudou krajině nová stromořadí, která jsou součástí územních systémů ekologické stability.

„Protože na výstavbu nových úseků silnice Praha – Chomutov jsou finanční prostředky zajištěny předem, bude snad v tomto případě výsadba nových stromů a keřů probíhat rychleji, než je tomu při dosavadních pozemkových úpravách,“ uvedla vedoucí lounského pracoviště Pozemkového úřadu ČR Marie Nýdrová. Silnice Praha – Chomutov by se v okrese Louny měla letos začít stavět na dvou místech – obchvat Sulce na Lounsku a úsek v sousedství průmyslové zóny Triangle včetně křižovatky nad Žiželicemi na Žatecku.