Krajský úřad Ústeckého kraje zamítl v minulých dnech odvolání Jaromíry Jirotkové proti územnímu rozhodnutí k výstavbě silnice R7 Praha – Chomutov u Chlumčan. Odvolání totiž podala den po uplynutí stanovené lhůty.

Územní rozhodnutí vydal na konci loňského roku Městský úřad v Lounech. „Lhůta pro podání odvolání skončila 5. února. Pro zachování lhůty postačí, bylo-li odvolání odevzdáno alespoň poslední den odvolací lhůty k poštovní přepravě. Odvolací orgán shledal, že odvolatelka podala své odvolání k poštovní přepravě 6. února. Důkazem je otisk podacího razítka,“ uvádí se v rozhodnutí. Kraj proto odvolání J. Jirotkové zamítl jako opožděné.

J. Jirotková podala odvolání proti územnímu rozhodnutí ke stavbě čtyřproudové silnice u Chlumčan kvůli tomu, že z ní bude znemožněn přímý přístup k jejím pozemkům a budovám. A tím pádem dojde ke znemožnění využít plného potenciálu pozemků a budov, tvrdí.

„Nabízená alternativa přístupu na pozemky přes nově vybudovanou křižovatku ve vzdálenějším okolí přitom představuje neúměrné a nepřiměřené dopravní zatížení obce a razantní omezení vlastnického práva spočívajícího v budoucím znemožnění uskutečnění jakýchkoliv záměrů s pozemky ve vztahu k dosavadnímu přímému a blízkému přístupu na silnici R7,“ uvádí se v odvolání.

Krajský úřad v Ústí nad Labem se námitkami kvůli pozdnímu dodání odvolání nezabýval.

Současná trasa zůstane zachována

U Chlumčan se má stavět zcela nová čtyřproudová silnice R7 s tím, že současná trasa Praha – Louny zůstane zachována jako dvouproudová silnice druhé třídy. V oblasti mají být dvě mimoúrovňové křižovatky pro přímé napojení na R7 – nová u Smolnice a nynější křižovatka Louny východ na začátku obchvatu města. Sjezd do Chlumčan bude možný v místě nynější křižovatky poblíž mostu přes Smolnický potok na současné silnici, která se změní v doprovodnou komunikaci. Z tohoto místa se bude možné napojit na silnici R7 na zhruba kilometr vzdálené křižovatce Louny – východ.

Plánovaný úsek R7 u obce Chlumčany na Lounsku

Ředitelství silnic a dálnic chce 4,4 kilometru dlouhý úsek silnice R7 u Chlumčan za jednu miliardu korun začít stavět počátkem roku 2011 s tím, že motoristům začne sloužit na konci roku 2012. Tyto termíny se kvůli aktuálnímu nedostatku peněz pro výstavbu dopravní infrastruktury v ČR ale velmi pravděpodobně nepodaří dodržet. V rámci stavby se počítá s výstavbou dvou protihlukových stěn v celkové délce téměř jednoho kilometru.