Vlastnoruční výrobky skautů nabízela Jitka Boudová. Právě koupí těchto věcí lidé mohli přispět na dobročinný úmysl. Lidé si mohli zakoupit trička, odznaky, náramky nebo samolepky, květináč nebo oficiální tričko projektu. Ten nese název Postavme školu v Africe. Ochutnat mohli také africké placky. Po městě pak chodili skauti s kasičkami, do kterých mohli lidé přispívat dobrovolnou finační částkou. ¨

„Postavme školu v Africe je veřejná sbírka pořádaná společností Člověk v tísni a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, zaměřená na stavbu škol a podporu vzdělávání v Etiopii. Etiopie je jednou z nejzaostalejších zemí n světě, přitom však nejvíce zalidněných. Potýká se s obrovskou mírou negramotnosti. Podle údajů Světové banky z roku 2001 dosahuje negramotnost v této zemi 60%,zatímco průměr v zemích subsaharské Afriky je 38%. Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou samozřejmostí. V některých zemích to však pro děti bývá nesplnitelný sen,“ píší organizátoři na stránkách www.skolavafrice.cz.