ZŠ 28. října v Lounech, která dostane nové jméno podle statečného rodáka Otakara Jaroše, se pilně připravuje na zítřejší velké oslavy stých narozeniny tohoto hrdiny.
Už v pátek byl po předchozích přípravách před budovou osazen obelisk s pamětní deskou, která bude odhalena ve středu za přítomnosti představitelů města, kraje, ministerstva obrany a velvyslanců Ukrajiny a Ruska.
Celý program oslav je k přečtení na webu města, školy, Žateckého a lounského deníku i na informačních plakátech v ulicích.
V průběhu týdne postupně dokončili obětaví učitelé výzdobu průchozích částí školy tematickými materiály k osobě Otakara Jaroše a výtvarnými pracemi žáků. Velká část práce leží na provozních zaměstnancích.

Pomohly ženy z úřadu práce
S úklidovými pracemi také  výrazně pomáhají ženy z úřadu práce, které si tím plní odpracované hodiny v rámci veřejně prospěšných prací. Zaslouží si veřejné poděkování. Bez těchto pracovnic by byl prázdninový úklid velkého areálu školy, při nynějším počtu provozních zaměstnanců velmi složitý, ba téměř nemožný.
Čestný titul bude nést naše škola opět po dvacetileté pauze.
Od září se tedy budeme setkávat s názvem Základní škola a mateřská škola Kpt. 0takara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace.
Jménem Otakara Jaroše se zatím mohou pyšnit pouze dvě  školy v naší republice.

Jan Bleha, Vlastimil Lisse   

(autoři pracují v ZŠ 28. října Louny)