Zajímavý projekt s názvem Do školy bez obav testuje v těchto týdnech Základní škola Školní v Lounech. Pomáhá budoucím prvňáčkům odstranit drobné nedostatky ještě předtím, než poprvé usednou do lavic.

„Při zápisu přišlo asi 45 dětí. Vytipovali jsme patnáct z nich, které jsou sice podle kritérií na nástup do školy dostatečně zralé a odklad tak není potřeba, ale mají nějaký drobný problém," vysvětluje Věra Benešová, ředitelka školy. Tím problémem může být například nedostatečná matematická představivost, nedokonalá prostorová orientace nebo ztížená schopnost soustředění.

Rodiče mohou zůstat s dětmi ve třídě

„Hodně časté jsou jazykové potíže," podotkla V. Benešová. I když by tyto nedostatky budoucí žáčci ve škole zřejmě postupně dohnali, škola jim vychází vstříc určitou formou přípravy. „Jde o deset přesně cílených lekcí. Probíhají mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne, kdy je mohou přivést rodiče a v případě potřeby i zůstat v učebně," dodává ředitelka.

Projekt Do školy bez obav letos probíhá na zkoušku. Učitelé v závěru vyhodnotí pokroky jednotlivých žáků a škola bude mít jasno také v tom, na kolik taková předškolní příprava vyjde. „Příští rok bychom mohli díky získaným zkušenostem požádat o podporu z některého grantu," uzavřela ředitelka Věra Benešová.