Velký humbuk se opět strhl kolem státních maturit, tentokrát kvůli těžší variantě didaktického testu z matematiky. Velká část studentů i odborníků zadání kritizovala pro značnou časovou náročnost. Zkoušení, až na výjimky, zkrátka nestihli vyřešit všechny úlohy. Ministerstvo školství a CERMAT, centrum pro přípravu maturit, se už za tento přehmat omluvily. V pondělí 14. května pak bylo hodnocení testů zmírněno.

O zhodnocení této situace jsme požádali PaedDr. Milana Riegera, matematika a ředitele Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech. „Takzvaná harmonizace se používá celkem běžně. Například když chcete zajistit, aby při přijímacích zkouškách první termín neměl těžší zadání než druhý, nebo naopak. Jde o to, aby bylo možné všechny hodnotit objektivně," vysvětlil. V současné situaci CERMATu žádnou tragédii nehledá. „Nikdy nelze vyloučit, že to nějakým způsobem ujede. Proto máme u již proběhlých testů tato opatření," dodal.

Zajímavostí je, že variantu V, tedy těžší zadání didaktického testu z matematiky, si z prestižního lounského gymnázia nevybral ani jeden maturant. „Všichni dělali základní obtížnost. Tam žádné problémy nebyly," ujistil ředitel. Sám měl ale možnost šestnáct otevřených úloh, těch bez nabídky možných výsledků, z těžší varianty vidět. „Sám jsem je počítal a konzultoval s kolegy. Byly v průměru náročnější než v této úrovni loni. U čtyř z těch otázek bych řekl, že byly skutečně těžké," zhodnostil Milan Rieger. I podle něj měli studenti na řešení poměrně málo času.

Výpis s výsledky testů maturanti obdrží zítra, tedy v úterý 15. května.