Nevzhledná díra po zříceném domu č. p. 72 v Lounech, což je bývalá pizzerie v Hilbertově ulici, se stává noční můrou pro město i pro památkáře, kteří zkoumají, jak je ohrožena statika sousední židovské synagogy.

Pizzerie se sesula k zemi v únoru roku 2006. Od té doby hyzdí centrum města nevzhledná díra. To, že by se tam začalo stavět, je zatím v nedohlednu.

„Statik Jan Kuncl konstatoval, že nehrozí bezprostřední ohrožení života, zdraví a majetku. Projektant Jiří Špelina a zástupce Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem Jiří Bureš budou blíže spolupracovat při dokončení posudku. Ten by měl určit, jak velký je vliv na synagogu a jaké zabezpečovací práce budou muset vlastníci pozemku provést,“ uvedl vedoucí lounského stavebního úřadu Jiří Janíček.

Vlastníkem synagogy je Židovská obec Teplice, v současné době tam je umístěn depozitář okresního archivu. „Upozornili jsme vlastníky synagogy, že musí stavbu udržovat a na možnost postupovat proti vlastníkovi sousední stavby v souladu s občanským zákoníkem, pokud předloží soudu důkazy, že stav po bývalé stavbě č.p. 72 jejich majetek poškozuje nebo stěžuje jeho užívání,“ vysvětlil J. Janíček.

Jednání stavebního úřadu a památkářů se nezúčastnili vlastníci pozemku. Těmi jsou dva občané vietnamské národnosti.

Pozemek je památkově chráněn

V domě s pizzerií se propadla část stropů na konci února roku 2006. Poškozený dům byl následně celý zbourán. Případnou výstavbu komplikuje i to, že je pozemek i nadále v památkové péči. Vlastníci jsou tak nuceni zachovat při stavbě hmotnost původní stavby, což znamená dodržet původní rozměr a charakter budovy, která nesmí narušovat vzhled okolí.

Město i majitelé žádali Ministerstvo kultury ČR o zrušení památkové ochrany. Ministerští úředníci žádosti nevyslyšeli.