Město z plochy původně chtělo mít tržnici stánkařů, ale ti neměli o místo zájem a plocha zela prázdnotou. Naopak lidé z okolí neměli kde parkovat. Plocha přitom byla dříve využívána jako parkoviště.

Nájemce musí plochu se stánky uvolnit

Se změnou účelu tak počítá i nová nájemní smlouva, kterou s nájemci tržnice uzavře do poloviny května odbor místního hospodářství lounské radnice. “Předmětem nájmu zůstane jen pozemek pod objektem rychlého občerstvení, zatímco plochu s prodejními stánky nájemci musí na svůj náklad uvolnit,“ uvedla tajemnice městského úřadu Renáta Čapková.

Uvolněný pozemek by měli současní nájemci vrátit městu do 20. května a další nejvýhodnější využití uvolněné plochy hledá rada města. „S největší pravděpodobností však bude uvolněná plocha znovu sloužit jako parkoviště,“ sdělila tajemnice.

Tržnice se nikdy neujala

Přání obyvatel okolních domů, aby prostor sloužil znovu jako parkoviště, tlumočil na jednom z jednání městského zastupitelstva jeho člen Stanislav Rybák (KSČM). Tržnice, která byla na okraj města přestěhována z původních prostor ve Vrchlického ulici, se na místě, vzdáleném jen kousek od centra, pro malý zájem prodejců i zákazníků nikdy neujala - ve městě zaujaly její roli prodejní stánky, umístěné na soukromých pozemcích. Na jejich likvidaci nemá zatím město zákonný prostředek.