Nelehký úkol čeká městské úředníky v Lounech. Mají vytipovat vhodná místa pro vytvoření záchytného parkoviště. To by mělo centru města odlehčit od velkého množství parkujících automobilů. „Rádi bychom viděli takové parkoviště například někde u autobusového nádraží nebo v blízkosti zastávek veřejné dopravy. Aby ti, jež tam zaparkují, mohli pohodlně pokračovat, kam mají namířeno," přemítá Radovan Šabata, starosta Loun.

Jak ale jedním dechem dodává, v nejvhodnějších lokalitách pro záměr zřejmě není dost místa a kde ano, pozemky třeba nepatří městu. Problematikou se zabývá odbor správy majetku, první výsledky pátrání má předložit do konce letošního září.