Jan Kerner vydržel v čele města Loun jako starosta už osm let, Erich Knoblauch vykonával stejnou funkci uplynulé čtyři roky.

Oba se rozhodli, že i v dalších volbách budou kandidovat na místo v zastupitelstvu města. A oba by chtěli zkusit znovu se ucházet i o post starosty, pokud by získali dostatečnou podporu nejprve voličů a posléze svých kolegů v nově zvoleném zastupitelstvu.

Potvrdili to v rozhovoru pro Deník.

Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky ve městě pod vaším vedením? Na které věci a vykonané skutky jste nejvíce pyšní?

Jan Kerner:
Největší radost mi dělá výborná finanční kondice města, které nesplácí ani korunu dluhu, a také nově schválený územní plán. Jinak základním kamenem rozvoje města v uplynulém období se samozřejmě stalo Zahradní město, kde město vykazuje od roku 2004 bezmála 100 milionů příjmů za prodeje parcel a objektů a stejných 100 mil. výdajů do infrastruktury. Z rozpočtu města tedy nešlo nic, soukromé investice v této zóně přitom lze odhadnout na jednu miliardu korun! Úžasná je samozřejmě také nová knihovna. A nechtěl bych zapomenout ani na rozšíření Masarykových sadů s Kamenným lesem, tvořící důstojné uvítání návštěvníků přijíždějících od severu.

Erich Knoblauch:
Ve všech hlavních ukazatelích, kterými by se dala měřit úspěšnost města, si to naše vedlo velmi dobře. V hospodaření je naše město také bez dluhů, snížily se pohledávky města u dlužníků o miliony korun, byli jsme úspěšní při získávání dotací řádově za stovky milionů, udělali jsme řadu důležitých investic. Máme funkční nemocnici, divadlo s 3D technologií kina, pořádek ve městě, úspěšnou městskou policii, řadu projektů v rozvoji. Nejvíc pyšný jsem asi na prosazení dlouhodobé rozvojové koncepce města, které je nyní naorientováno na rozvoj turistického ruchu, má perspektivní možnost dosáhnout významné regionální pozice a prosperity.

Která věc se naopak nepovedla? Stala se někde chyba, přiznáte ji? Je nějaký moment, kde byste nyní postupovali jinak?

Jan Kerner:
Všichni Louňané samozřejmě cítí, že největší ránu město dostalo uzavřením lůžkových oddělení interny a chirurgie lounské nemocnice. Toto neštěstí má celou řadu příčin, ale myslím si, že nebylo v silách města jej odvrátit. Druhým velmi diskutovaným momentem končícího volebního období bylo zjednosměrnění několika desítek ulic města. Město tím získalo asi 800 parkovacích míst při nákladech zhruba 1,5 milionu korun. To je velmi lacino! Při pohledu zpět ovšem vidím, že samotná realizace této akce byla zatížena obrovským množstvím chyb – chybný projekt, nešťastně vybraný zhotovitel, slabá kontrola při přejímce, nešikovně prováděná informační kampaň a následné dohady s lidmi. To byla chyba a mělo se to řešit jinak, nedělat celé město najednou, ale postupovat opatrněji a po menších celcích a ve vztahu k lidem citlivěji.

Erich Knoblauch:
Chyby se jako v každé jiné činnosti dějí a dít budou. Co člověk, to jiný názor na počet či velikost chyb. Otázkou však je, zda mají tyto chyby vliv na konečný výsledek. Já tvrdím, že ve světle výsledků byl tento vliv nepodstatný. Osobně jsem se velmi poučil z kauzy koupaliště, nemocnice, ale i z oblasti pracovních a osobních vztahů, kde bych dnes již dokázal mnohé věci eliminovat nebo je řešit efektivněji.

Se kterými politiky na vaší radnici se vám během uplynulých let pracovalo nejlépe, se kterými naopak nejhůře?

Jan Kerner:
I když se rada města po minulých volbách rodila velmi obtížně, nakonec se z ní vyvinul bezvadný tým. Jako hráče, se kterým se mi spolupracovalo nejlépe, chci tedy jednoznačně označit celou radu města. Naopak mi vadili někteří členové zastupitelstva, kteří mezi jednotlivými jednáními žádnou významnou práci neodvedli, z pozvaných akcí se omlouvali nebo dokonce bez omluvy nepřišli, ale na samotném zasedání zastupitelstva pravidelně cítili potřebu okázale kritizovat vedení města. Konkrétní jména uvádět nechci.

Erich Knoblauch:
Práce na radnici je velmi citlivá na osobní mezilidské vztahy. Řekl bych, že jejich správné vybudování je základní pomínkou pro zdravé fungování radnice. Nejpodstatnějším přínosem pro mou práci byli mí nejbližší spolupracovníci, místostarosta Aleš Kassal s tajemnicí úřadu Monikou Spáčilovou. Kdybych se měl podívat na opačný pól, tak nejhorší spolupráce se projevila u lidí, kteří nebyli ochotni komunikovat, bránili se cizím argumentům a viděli jen svou pravdu. Kuriozní v této souvislosti je však to, že i přes agresivní nátlakové způsoby prakticky nedosáhli ničeho. I v tom vidím sílu zastupitelské demokracie a jsem za ni rád.

Kdy a proč jste se rozhodli, že chcete znovu kandidovat na místo v zastupitelstvu a i na funkci starosty? Čeho byste chtěli ve městě ještě dosáhnout?

Jan Kerner:
Čtyři roky je zoufale krátká doba na realizaci jakéhokoli většího záměru – to je pro mě základní argument, proč se o další mandát ucházím. Rozhodl jsem se v zimě, kdy jsem v primárních volbách místního sdružení ODS v Lounech v tajném hlasování získal 95% hlasů. Jako tři hlavní cíle pro příští volební období vnímám stabilizaci situace v oboru zdravotnictví, udržení příznivé finanční kondice města a také úspěšné dokončení připravované zásadní rekonstrukce území před Žateckou bránou. Tohle místo je pro život našeho města zcela klíčové - už deset let tam zaclání křižovatka dvou již neexistujících silnic první třídy, zato je tam nejnebezpečnější přechod pro chodce z celého města.

Erich Knoblauch:
Čtyři roky je opravdu dost krátká doba. Krátká na to, aby starosta byl se vším seznámen, pochopil potřeby města a jeho priority, prosadil opatření, navázal potřebné kontakty, zadal práci, sehnal finance a hlídal realizace staveb a akcí, chodu institucí atd. Rád bych tedy zužitkoval tyto roky příprav a dokončil započatá díla. Domnívám se, že mohu ještě odevzdat městu vše to, co jsem za ty roky nabyl, a využít možností a zkušeností, kterých jsem na politické i manažerské práci dosáhl. Nemám jiné ambice, než dokončit to, co jsem začal a odevzdat město dalším pokračovatelům zase v o trochu lepším stavu, než jsem ho přebíral.

Co vnímáte teď aktuálně jako největší problém vašeho města, který se musí co nejrychleji řešit? Pokud byste byli znovu zvoleni do funkce na starosty na další období, čím byste začali?

Jan Kerner:
Největším problémem je zdravotnictví, kde nyní probíhá řada jednání směřovaných k prodloužení lékařské pohotovosti. Současně ještě stále město nedostalo vyplacenou dotaci za úspěšnou rekonstrukci městské knihovny, ač splnilo všechny podmínky smlouvy. Samozřejmě prvním bodem po začátku nového volebního období bude muset být přijetí odpovědného rozpočtu města na rok 2011.

Erich Knoblauch:
Největší problém se právě teď již půl roku řeší a je jím dokončení komplikovaného výběrového řízení na výstavbu areálu koupaliště. Je potřeba, ovšem za přísného dozoru zákonných postupů, vše již uzavřít, aby se mohlo konečně začít stavět. Tím je tedy dáno to, co dělám právě teď. Pokud bych byl znovu zvolen do funkce starosty, byla by to první věc, ve které bych pokračoval.

Děkuji za rozhovor.