Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se podařilo vykoupit většinu pozemků potřebných ke stavbě obchvatu Lubence na Podbořansku. Ten se má stavět v rámci čtyřproudové rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary.

ŘSD v rámci hledání finančních úspor rozdělilo stavbu zhruba osmikilometrového obchvatu Lubence na dvě etapy. První se má stavět samotný, téměř pětikilometrový, severní obchvat městečka. Ve druhé etapě zbylá tříkilometrová část ve směru na jesenickou křižovatku a Prahu.

„Osmdesát procent pozemků potřebných ke stavbě první etapy obchvatu Lubence je již vykoupeno nebo jsou podepsány příslušné smlouvy," sdělila Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD.

Mosty přes Blšanku budou kratší

V rámci hledání úspor přistoupilo ŘSD ke zkrácení dvojice mostů přes údolí Blšanky, které mají v rámci obchvatu Lubence vyrůst. To si na druhou stranu vyžádá větší zábory pozemků. Městský úřad v Podbořanech vydal v minulých dnech kvůli změnám nové územní rozhodnutí. Z dokumentu vyplývá, že jsou vlastníci pozemků u Lubence, kteří s výstavbou silnice za daných podmínek nesouhlasí. Buď se jim nelíbí cena, za kterou by měli své pozemky prodat, nebo s jejich využitím pro novou silnici vůbec nesouhlasí a prodat je nechtějí.

Celkem je sedm vlastníků pozemků, kteří vyjádřili nesouhlas s jejich prodejem nebo finančním vyrovnáním. Soukromí vlastníci požadují víc peněz, například Lubenecké strojírny nesouhlasí se stavbou silnice na svých několika pozemcích vůbec.

Vyvlastnění? Zatím se nechystá

Silnice R6 je vedena jako veřejně prospěšná stavba, takže na ni lze uplatnit vyvlastňovací řízení. To se může táhnout dlouhou dobu. ŘSD podle své mluvčí upřednostňuje dohodu s vlastníky pozemků. „Žádné vyvlastňovací řízení nebylo v případě obchvatu Lubence zahájeno a není ani v současné době připravováno. Ředitelství silnic a dálnic upřednostňuje osobní jednání s vlastníky a starostou obce," sdělila Nina Ledvinová.

Pro letošek má ŘSD na přípravu obchvatu Lubence vyčleněno pět milionů korun. „Vzhledem k připravenosti stavby je tato částka dostačující," dodala mluvčí ŘSD.

Obchvat Lubence, jeho první etapa, se má podle současných plánů stavět v letech 2017 až 2019. Naváže na v současné době budovaný úsek Lubenec Bošov, jenž má řidičům začít sloužit v závěru příštího roku. Druhá etapa obchvatu Lubence včetně navazujícího úseku k jesenické křižovatce se bude stavět o hodně později pravděpodobně to nebude dřív než v roce 2030.