Val nad městečkem, nová zeď u mateřské školky a úprava hráze velkého rybníka to jsou protipovodňová opatření, která chtějí co nejdříve realizovat v Lubenci na Podbořansku. Městečkem se loni po silné bouřce přehnala blesková povodeň, voda se přihnala z polí, struh a potůčků západně od Lubence. Škody přesáhly 10 milionů korun. Navržená opatření mají něčemu podobnému napříště zabránit.

Jedním z nich je chystaný přírodní val nad Lubencem na západním okraji městečka. „Bude mít za úkol nasměrovat velkou vodu do obtoku, který vede kolem Lubence. Ukázalo se, že jeho roura o průměru 140 centimetrů nebyla loni při povodni plně využita, že mohla mimo zástavbu odvést víc vody," vysvětlil pro Deník lubenecký starosta Bohumil Peterka. Výstavba valu by měla stát jeden a půl milionu korun a obec chce na ni získat dotaci.

Hrozilo protržení hráze rybníka

Druhým protipovodňovým opatřením má být úprava hráze velkého lubeneckého rybníka. Jeho přeliv loni nápor vody nestíhal a část se jí valila přímo přes korunu hráze. Živel ji poničil, hrozilo dokonce i protržení hráze rybníka. Po výstavbě valu by navíc do rybníka mělo směřovat víc vody právě ta, kterou val z městečka odkloní. „Na hrázi rybníka se vybuduje jakýsi druhý přeliv, aby v případě potřeby mohla voda tímto místem odtékat bez toho, aby poškodila hráz," vysvětlil starosta.

Třetím opatřením má být výstavba plotu u mateřské školky, který by zároveň plnil funkci protipovodňové hráze. Právě školka byla při loňských povodních nejvíc postiženým objektem v obci, plot byl značně poničen. Voda z blízkého Struhařského potoka areál školky ohrožovala poměrně často.