Lidé v Lubenci odmítli, aby v okolí jejich bydliště proběhly geologické průzkumy terénu, které by v budoucnu mohly vést k vybudování úložiště vyhořelého jaderného odpadu. Většinový názor obyvatel ukázalo páteční referendum: při hlasování bylo 517 občanů proti průzkumům a 111 s nimi vyjádřilo souhlas.

Informovala o tom Eva Čechurová z občanského sdružení SOS Lubenec. Referendum probíhalo v pátek 29. června od osmi do dvaceti hodin. „Jeho výsledek je závazný pro další kroky zastupitelstva obce. Účast lidí při tomto referendu byla vyšší, než například při posledních komunálních volbách v roce 2010," dodala. Podle serveru Volby.cz, který provozuje Český statistický úřad, přišlo tehdy k volbám v Lubenci 637 lidí. Nyní při referendu jich bylo skutečně více – do hlasovací místnosti se dostavilo 647 obyvatel.

Příliš složitá otázka

Platných hlasů ovšem odevzdali pouze 628. Za potíže mohla zřejmě i trochu složitá formulace otázky, která vedla k tomu, že kdo byl proti průzkumům a úložišti, musel na lístku označit možnost ANO. Pokud lidé napsali NE, znamenalo to naopak ve výsledku, že s průzkumy souhlasí. Celkem je v obci zapsáno 1212 obyvatel s volebním a hlasovacím právem. Účast na referendu tak činila 53,5%. Více než 570 lidí hlasovat nepřišlo vůbec. „Výsledkem referenda se budeme řídit," slíbil starosta Lubence Bohumil Peterka ještě před hlasováním.

Správa úložišť radioaktivního odpadu hledá v České republice místo, kam by mohla zhruba za padesát let začít ukládat vyhořelý odpad z jaderných elektráren, ale také třeba z RTG pracovišť nemocnic, tak aby to bylo bezpečné. V celé ČR je předběžně vytipováno osm lokalit s vhodnými geologickými podmínkami v podloží. Z okresu Louny se to týká oblasti kolem Blatna a Lubence. Většina lidí z těchto obcí ovšem možnost, že by v okolí mělo být zřízeno úložiště jaderného odpadu, dlouhodobě odmítá.

VÝSLEDKY V LUBENCI

→ k referendu přišlo hlasovat 647 lidí. Naopak 575 jich nepřišlo
→ lidé odevzdali 628 platných hlasů
→ 517 jich hlasovalo proti geologickým průzkumům a tím i proti úložišti
→ 111 občanů vyslovilo souhlas s průzkumy