Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Lubenečtí jdou k referendu!

Lubenec - Dnes rozhodnou lidé v Lubenci, zda si přejí pokračování geologických průzkumů kvůli úložišti jaderného odpadu

29.6.2012
SDÍLEJ:

Jaderná elektrárna. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

Řeknou lidé v Lubenci průzkumům kvůli plánovanému hlubinnému úložišti jaderného odpadu ano? Nebo naopak odmítnou pokračování průzkumných prací, které mají potvrdit vhodnost lokality Čertovka (Blatno – Lubenec)? Rozhodnou dnes, v pátek 29. června, a sami v referendu.

Kdy a kde? Referendum probíhá dnes od 8 do 20 hodin. Lidé mají možnost hlasovat v kulturním domě v Lubenci a v kulturním domě v Ležkách. 

„Výsledkem referenda se budeme řídit a případně upravíme naše stanovisko k průzkumným pracím kvůli úložišti," slibuje starosta Lubence Bohumil Peterka.

Lubenec totiž prostřednictvím svých zastupitelů už v minulosti s průzkumy souhlasil, ovšem s podmínkami, které zatím nebyla Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) schopna splnit. Lubenec, a také Blatno, žádají průzkumy také ve všech ostatních sedmi lokalitách. Ty jsou ale zatím proti.

Vlna nevole

Dnes lidé v Lubenci rozhodnou další směřování vyjednávání. Pokud řeknou ne průzkumům, určitě se několik let geologové do podzemí nepodívají. Ano by umožnilo po splnění podmínek pokračování hledání vhodného místa pro úložiště – povrchové průzkumy, vrty. V posledních měsících se v Lubenci zvedla obrovská vlna nevole proti „hledačům úložiště", která v minulých letech nebyla až tak patrná. Ostré hádky, obviňování. Lidé se nejvíc bojí, že pokud budou souhlasit s průzkumy jako jediní, že ano bude zároveň ano pro budoucí úložiště.

„Nechceme ani průzkumy, peníze si nechte. Bude to jako v té pohádce. Jenom dva prstíčky strčíme a hned zase půjdeme… Ale jak známo, už neodešli. Nevěříme, že pokud tady proběhnou průzkumy a jinde se vám je nepodaří uskutečnit, že odsud odejdete," myslí si například Jana Michalcová z Lubence.

Přesvědčí peníze?

„Určitě ne. Chceme v současné době dělat jen průzkumy. Ověřit, která lokalita by byla nejbezpečnější. Bezpečnost je pro nás nepřekročitelná priorita. Souhlas s průzkumy není souhlasem s úložištěm, nechceme jít proti vůli lidí," ujišťuje Jiří Slovák ze SÚRAO s tím, že obec může na průzkumech i vydělat. Lubenec by mohl získávat 3,7 milionu ročně.

Duel v Lubenci: Ano nebo ne průzkumům?

Porovnejte. Deník položil stejné otázky Správě úložišť radioaktivního odpadu, která má na starosti hledání úložiště, i odpůrcům.

               SOS LUBENEC – PROTI PRŮZKUMŮM

Znamená souhlas s průzkumy souhlas s budoucím úložištěm?
Určitě znamená. Plánovaná fáze geologického průzkumu nemá za cíl určit, zda je lokalita vhodná. To už je známé z předchozích etap. Tato fáze průzkumu má za úkol stanovit na vhodné lokalitě to nejvhodnější místo pro vybudování vlastního hlubinného úložiště a také místo pro povrchový areál. To, že jako jediná lokalita souhlasíme s průzkumy, je pro stát velmi vstřícným krokem a dělá to z nás lokalitu favoritní.

Hlubinné úložiště má v České republice začít fungovat v roce 2065, stavět se má začít v roce 2050, místo, kde vznikne má být známo do roku 2025, do té doby ale musejí geologové dělat nutné průzkumy. O místo pro úložiště „soupeří“ osm předběžně vytipovanýcJak budou probíhat průzkumné práce? Mohou obec nějak ohrozit nebo naopak může z nich mít obec nějaký přínos?
Nejprve bude potřeba zjistit informace o homogenitě masivu (např. kopanými sondami), další etapou bude pak zjišťování údajů z hloubek okolo 15 až 30 m (vrty). Po vyhodnocení těchto etap bude proveden průzkum hlubších částí masivu. Budou prováděny vrty do hloubek 300 až 500 m a minimálně jeden vrt do hloubky až 1000 m. Celkem bude provedeno (včetně kopaných sond) více než 700 umělých zásahů do masivu! K hloubkovým vrtům bude nutné vykácet přístupové cesty a prostor, na kterém budou pracovat vrtné plošiny, bude nutné vypanelovat a izolovat kvůli riziku znečištění podzemních vod. A jaký by byl přínos pro obec? Žádný! Zákonem stanovené finanční kompenzace za průzkum jsou směšnou částkou.

Jak dlouho a jakým způsobem budou průzkumy probíhat?
Vlastní technické práce budou v jednotlivých etapách vždy trvat několik měsíců. Celkem tato etapa podrobného průzkumu může trvat dva až tři roky.

Jak budou vypadat dva průzkumné vrty?
Průzkumných vrtů budou desítky, ne dva. Vrty do 30 m budou prováděny malou vrtačkou na pásovém podvozku, vrty do hloubek 300 m budou vrtány vrtnou soupravou na podvozku těžkého nákladního auta. Pro tyto vrty bude potřeba vytvořit příjezdovou cestu a pracovní plochu. Kilometrový vrt pak znamená vybudovat dočasné (půlroční) pracoviště na panelové ploše s potřebnými sklady materiálu, pohonných hmot a zázemím.

Může být zvažované úložiště přínosem pro Lubenec, případně hrozí nějaké problémy?
Výstavba podzemní laboratoře a hlubinného úložiště, která by měla začít již po roce 2025 zcela změní charakter města. Z klidného rekreačního střediska se stane průmyslové sídlo se všemi jeho negativními dopady. Na základě přílivu nekvalifikované pracovní síly v období výstavby úložiště a odlivu současných obyvatel, kteří nebudou ochotni žít dalších 40 let na staveništi, se zcela změní složení obyvatelstva. Snížení kvality života – to bude to hlavní, čím budou místní trpět. Nevratně se zároveň změní ráz krajiny a nedotčené přírody, což je to, co je na této oblasti nejcennější. A že by existence úložiště v lokalitě Čertovka znamenala pro místní lidi práci? Kolik jaderných fyziků a odborníků zde znáte? My žádného.

Sníží se cena stavebních parcel a domů, pokud bude úložiště nebo průzkumy v Lubenci?
V první řadě se sníží kvalita života! Ceny nemovitostí se nemohou vyvíjet jinak, než jak to známe z jiných měst a vesnic dotčených dlouholetou těžbou surovin.

Je úložiště bezpečné? Hrozí například únik radiace z podzemí?
Doposud nikde ve světě hlubinné úložiště nefunguje – jedná se pouze o podzemní laboratoře se zkušebním provozem. Proto v tuto chvíli nikdo s určitostí nemůže zaručit, zda je úložiště bezpečné. Úložiště by navíc mělo zajistit odpad na statisíce let, což je horizont, ve kterém nelze předpovědět zcela nic. Riziko samozřejmě hrozí především v místě překládání a přebalování radioaktivního materiálu v povrchovém areálu.

               JIŘÍ SLOVÁK (SÚRAO) – PRO PRŮZKUMY

Znamená souhlas s průzkumy souhlas s budoucím úložištěm?
Souhlas obcí se zapojením do výběru lokality nebere SÚRAO jako souhlas s průzkumy ani jako souhlas s budoucím úložištěm, i pokud by se prokázalo, že je lokalita vhodná. Souhlas se zapojením obcí do výběru je projevením vůle obcí spolurozhodovat o tom, co se v jejich okolí děje, a toto dění ovlivňovat.

Kontejner musí vydržet několik tisíc let, průniku zabrání také bentonitová výplň mezi kontejnerem a horninou. Poslední bariérou, na další tisíce let, je samotná hornina.Jak budou probíhat průzkumné práce? Mohou obec nějak ohrozit nebo naopak může z nich mít obec nějaký přínos?
Průzkumné práce na lokalitách mají probíhat ve dvou fázích. První fáze: Povrchový geologický průzkum spojený s kopáním mělkých sond, spolu s povrchovým geofyzikálním měřením a povrchovým geochemickým mapováním s odběry vzorků horninové drtě z hloubky cca dvou metrů pomocí mělkých vrtných sond. Druhá fáze: Vrtání cca 5 jádrových hlubokých vrtů – do hloubky 500 m (2 – 3 vrty) a 1 000 m (1 – 2 vrty). Ovlivní to především vlastníky pozemků, se kterými se SÚRAO bude domlouvat, za jakých podmínek a za jakých kompenzací průzkumy umožní. V žádném případě nedojde k plošné devastaci území. Dnes platí striktní pravidla pro vrtání vrtů tak, aby nebylo ohroženo životní prostředí, podzemní vody a podobně. Přínosem pro obce mohou být zákonem garantované příspěvky po období průzkumu – až 4 mil. Kč ročně pro obec.

Jak dlouho a jakým způsobem budou průzkumy probíhat?
Předpokládáme, že vlastní průzkumy budou provedeny během 2 – 3 let (s přestávkami). Průzkumné území bude podle plánů SÚRAO drženo do cca roku 2017 – 2018.

Jak budou vypadat dva průzkumné vrty?
Budou umístěny na vhodném přístupném místě, plocha pod vrtnou soupravou bude zajištěna tak, aby nedošlo k případné kontaminaci půdy, nádrže na skladování pohonných hmot či olejů se umisťují do ocelových nepropustných jímek se stříškou proti dešti apod. Vrtná souprava bude moderní, nijak velká, a bude na místě, podle hloubky vrtu, 2 – 3 měsíce.

Může být zvažované úložiště přínosem pro Lubenec, případně hrozí nějaké problémy?
Podle mého názoru úložiště jako průmyslová stavba může být přínosem pro každou obec, na jejímž území jednou vznikne. Není to jen v období průzkumů, kdy přínosem budou příspěvky k rozvoji obcí, ale už v období výstavby první části – podzemní laboratoře, budou přínosem stabilní pracovní příležitosti. Byť laboratoř bude výzkumné pracoviště, tak bude toto vyžadovat trvalý dohled a trvalý provoz s pracovními příležitostmi.

Sníží se cena stavebních parcel a domů, pokud bude úložiště nebo průzkumy v Lubenci?
Není sebemenší důvod se tohoto obávat. Úložiště bude provozováno nejdříve v roce 2065 a do té doby bude etapovitě budováno – od malého povrchového areálu a vytěžení malého množství horniny při budování podzemní laboratoře s následným výzkumným provozem, který bude především o práci vědců, přes další budování, které se bude odehrávat především v podzemí a kdy se rozroste i požadavek na místní profese, až pro pracoviště pro 250 i více lidí po uvedení úložiště do provozu. Většina prací bude v podzemí. Úložiště se nebude reálně významně dotýkat krajiny a přírody v okolí a kvality života, i rekreačního. Jistě – negativní dopad může být a určitě „pocit", že se pohybuji v krajině, kde někde v podzemí se ukládá radioaktivní odpad. Ale to je jen otázkou času, než lidé zjistí, že skutečně jde jen o pocit, že ve skutečnosti za tímto pocitem není žádné reálné nebezpečí.

Je úložiště bezpečné? Hrozí například únik radiace z podzemí?
Ano, úložiště bude bezpečné. Bude tak vybírána lokalita, která bude splňovat přísné požadavky na bezpečnost, bude tak i vybírána a prověřována technologie ukládání. Zárukou bezpečnosti je, že v úložišti nebude a ani nemůže vznikat jakákoliv jaderná reakce jako například v jaderné elektrárně. Zárukou je i silná vrstva horniny schopná bezpečně odstínit uložený materiál po dobu desítek až stovek tisíců let. 

Autor: Hynek Dlouhý

29.6.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Josef Šimonovský, předseda okrskové volební komise v Novém Sedle, při kontrole u vstupu do věznice.
9

Urna projela skenerem. Pak šli odsouzení ve věznici v Novém Sedle volit

Ilustrační foto.
AUTOMIX.CZ
3

Absurdní šikana? Český řidič platil pokutu za překročení rychlosti o 1 km/h

Předsedkyně ČSÚ: Volební účast ani žádné jiné výsledky dopředu netipuji

Ústí nad Labem - – Necelých dvacet minut po otevření volebních místností dorazila k volební urně na Bukově v Ústí také předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. 

Příští týden si na řadě míst připomenou vznik republiky

Žatec, Louny - Tradiční setkání se chystají na Kruhovém náměstí v Žatci, v Lounech na velkém hřbitově i ve spádových obcích.

Volí se také v obýváku nebo kuchyni. Celkem na 167 místech

Okres Louny /FOTO/ – V okrese Louny může vyrazit k urnám na sedmdesát tisíc voličů. Volí se ve školách, sálech, ale i v netradičních místnostech.

Kam zajít o víkendu na fotbal

Okres Louny - Na jaká utkání fotbalových týmů v regionu se můžete jít v sobotu a v neděli podívat.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení