Rekonstrukce Lučanské ulice v Žatci se odkládá. Ještě letos na podzim tam chtělo město opravit povrchy chodníků a vozovky, práce se ale odsouvají na jaro příštího roku. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která už měla skončit, ale dosud se tak nestalo.

Město připravilo na letošek druhou a třetí etapu rekonstrukce Lučanské ulice, konkrétně v její spodní části k restauraci Kulatá. Tomu předcházejí práce na rekonstrukcích inženýrských sítí, výměna kanalizačního a vodovodního potrubí se ale protáhla. Původně mělo být hotovo na konci srpna, nový termín je konec listopadu.

„Stává se, že během realizace akce dojde ke zjištění skutečností, které nebyly před zahájením prací známy, a je tak potřeba aktuálně reagovat. V Lučanské ulici se při výkopových pracích ukázalo, že technický stav 34 vodovodních a 45 kanalizačních přípojek je špatný a musela přijít jejich oprava. Původně mělo dojít pouze k přepojení přípojek. Další neočekávanou komplikací se v trase rekonstruovaného vodovodu a kanalizace stal nalezený starý nevyužívaný železobetonový kanál neznámého vlastníka, o jehož existenci nikdo nevěděl," sdělil Jiří Hladík , tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti. „Předpokládaný termín dokončení naší stavby je 30. listopadu 2015," dodal.

Město Žatec tak následnou rekonstrukci povrchů Lučanské ulice odkládá na jaro příštího roku. Práce provede společnost Ekostavby Louny, částka vzešlá z výběrového řízení je 3,8 milionu korun.