Z tohoto důvodu bude u domu č. p. 2443 v Lučanské ulici umístěna značka zákaz stání, zaparkovaná auta tam navíc občas brání svozu komunálního odpadu. Stejné značky se objeví po pravé straně ulice Svatopluka Čecha v Žatci v úseku od Husovy ulice k ulici Volyňských Čechů. A to z důvodu zajištění lepší průjezdnosti ulice.

Ze stejného důvodu a zvýšení počtu parkovacích míst se zjednosměrní Malínská ulice v Žatci, a to od Husovy ulice podél plotu nemocnice.