Nemocnice v Žatci dostane půjčku z pokladny města 1,8 milionu korun. Peníze mají sloužit k nákupu nového mamografu, přístroje k vyšetřování ženského prsu. Schválili to ve čtvrtek 6. března zastupitelé města.

Půjčka má být podle jejich rozhodnutí vrácena městu do konce letošního roku. Město je zřizovatelem nemocnice a ta o půjčku sama požádala. Místostarosta Žatce Aleš Kassal (ČSSD) navrhl, aby město požadované peníze nemocnici nepůjčovalo, ale rovnou dalo formou daru. Tento návrh však zastupitelstvo neschválilo.

„Město dává nemocnici už i tak dost peněz. Když nemocnice sama žádá o půjčku a má vůli ji vrátit, proč bychom jí měli peníze darovat?“ shrnul opačné argumenty Pavel Aschenbrenner, člen rady města (ODS).

Pro poskytnutí půjčky se pak vyslovilo 19 zastupitelů z přítomných dvaceti, zatímco pro darování peněz hlasovalo jen pět členů zastupitelstva.