V pestré směsici účastníků nechyběly klasické i méně obvyklé masky, děkan Werner Horák rozdal dětem drobné sladkosti a následně spolu se starostou města Radovanem Šabatou povolil konání masopustního průvodu. Od fary zamířil se zastávkami centrem a pak do Klub(ovny) Luna na náměstí Zschopau. Tam veselice pokračovala dalším programem. Akci pořádají lounská knihovna, senior klub, oblastní muzeum a sdružení Lounští Lounským.