Mateřské centrum Sedmikráska rozšiřuje své služby o sociální centrum. Jak říká jeho iniciátorka Ivana Benešová, cílem sociálního centra Sedmikráska není konkurovat mateřskému centru, ale doplňovat se.

„Chceme ve vzájemné spolupráci rozšiřovat nabídku již známé mezi rodiči Sedmikrásky. Smyslem vzniku sociálního centra je umožnit uživatelům mateřského centra poradit se, konzultovat své nejistoty či problémy s odborníky. Poradci budou k dispozici přímo v Sedmikrásce v konkrétní hodiny a dny. Nebo budou reagovat na případné dotazy písemně, mailem,“ přiblížila Ivana Benešová. Ivana Benešová je absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor sociální práce. Je členkou MC Sedmikráska, místopředsedkyně o.s.

Rodiny s dětmi v novém sociálním centru mohou využít rad ohledně zaměstnání, odchodu na mateřskou dovolenou, státních sociálních dávek a dávek sociální péče, ale také jim mohou být poskytnuty rady z psychologické oblasti a z oblasti sociálního vývoje dětí. S centrem budou spolupracovat speciální pedagog, dětská zdravotní služba, finanční poradce, sociální pracovník.

Kromě poradenství sociální centrum Sedmikráska plánuje pro rodiny s dětmi činnosti, které jim usnadní začlenění a spolupodílení se na běžném životě a akcích, pro které jim v době rodičovství z různých důvodů kolikrát nezbývá čas.

Sociální centrum se pro veřejnost poprvé otevře v pondělí 11. dubna na Hošťálkově náměstí v tzv. Malé Sedmikrásce a bude k dispozici v pondělí a středu v čase 8.30 – 14.30, dále i podle domluvy. „V této souvislosti připravujeme bezbariérový přístup, pracuje se na vybudování bezbariérového WC - zde se snažíme zajistit finanční prostředky,“ doplnila vedoucí MC Sedmikráska Michaela Hradcová.

Alena Dukátová