V Lounech se zápisy do městských školek uskuteční 22. a 23. dubna. Podle odhadů se ale na všechny děti nedostane. Přednost mají starší děti s bydlištěm v Lounech.

Rodičům zbývá měsíc na rozhodnutí, do které z devíti lounských mateřských škol dítě zapíšou. Vedení školek ale i letos očekává zájem převyšující kapacitní možnosti daných zařízení. „Odhaduji, že se k zápisu dostaví více dětí, než budeme moci přijmout. Stejně tomu bylo i loni," uvádí například ředitelka MŠ Kpt. Nálepky Kamila Tišáková. Počet volných míst se každý rok mění. Záleží na tom, kolik dětí ze školky nastupuje povinnou školní docházku a kolik předškoláků dostane odklad. „Letos budeme přijímat velmi málo dětí, pouze jedenáct, právě protože se objevilo hned několik odkladů," vysvětluje nízký počet volných míst pro příští školní rok ředitelka MŠ Fügnerova Olga Krátká.

InfoblokI přes očekávaný vysoký počet přihlášek vedení školek rodiče uklidňuje. Děti starší tří let s lounskou adresou trvalého bydliště by podle odhadů měly při zápisu uspět.

Při přijímání postupují školky podle předem daných kritérií, která vyhlašuje ředitel či ředitelka. Přesnou hierarchii kritérií najdou rodiče na webových stránkách jednotlivých zařízení. Vesměs ale platí podobná pravidla. Přednostně jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou a děti v posledním roce před nástupem do školy. Výhodou je dále trvalé bydliště v Lounech nebo starší sourozenec navštěvující danou školku. Přednost mají také děti zaměstnaných matek.

Hlavně nepropást termín

Odlišná pravidla platí pouze v MŠ Speciální, kterou navštěvují děti se specifickými potřebami. „U nás záleží na druhu a stupni postižení dítěte, také na místě jeho bydliště. Rozhodující je vyšetření pracovnicí speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře," říká ředitelka Zdeňka Neudertová. Speciální školka je v Lounech jediná svého druhu a omezená kapacita ani letos nedovolí přijmout všechny zájemce.

Nepropást termín, dostavit se s i s potomkem a přinést dokumenty nic víc nemohou rodiče udělat pro zvýšení šance, že pro dítě najdou v některém z lounských předškolních zařízení místo. Školky neevidují přihlášky předem. Pokud ano, jde jen o formalitu, která u zápisu nerozhoduje. Nezáleží ani na pořadí, kdy rodiče k zápisu přijdou.

Rodiče hlásí děti do více školek

„Běžně se ale děje, že rodiče zapisují dítě na více mateřských školách. Po vyřešení, kam nastoupí, se místa dodatečně uvolňují," podotýká ředitelka MŠ v ulici Čs. Armády Olga Kovaříková. Existuje také šance, že bude předškolák přijat až dodatečně v průběhu roku. „Nastávají situace, že se rodina stěhuje pryč nebo matka zůstane doma s druhým těhotenstvím a dítě ze školky odhlásí. Obvykle jde ale jen o jeden až dva případy ročně," připomíná ředitel MŠ Kpt. Jaroše Vlastimil Lisse.

Školky shodně doporučují, aby se zápisu zúčastnili rodiče i s dítětem. Žádné zkoušení ale budoucího žáčka nečeká. „Dítěti nabídneme omalovánky nebo si může pohrát na hřišti a my zatím jednáme s rodiči. Na zkoušení nejsou děti v tomto věku zralé," zdůrazňuje ředitelka MŠ Šafaříkova Lenka Kučerová s tím, že je ale samozřejmě lepší, když „školkové" dítě alespoň částečně zvládá sebeobsluhu, má základní hygienické návyky a reaguje na slova.

Nával je i na vesnických školkách

Nával ve školkách není pouze v Lounech, plné kapacity mají i předškolní zařízení v okolních obcích. „Žijeme v Břvanech, proto jsem měla přednostně zájem o školku v Dobroměřicích nebo Lenešicích. Bohužel když jsem se informovala, v obou mého čtyřletého syna odmítli s tím, že kapacitu naplní místními dětmi. Přitom on už by kolektiv dětí potřeboval," svěřila se maminka Žaneta Tomková.

Všechny zájemce neuspokojí ani jediná lounská soukromá mateřská škola v Holárkových sadech. Tam se rovněž zápis už uskutečnil. „U nás bylo rozhodujícím kritériem, kdy rodiče podali přihlášku. I letos se stalo, že zájem převýšil naše kapacitní možnosti. Už nyní eviduji přihlášky na rok 2017," uvádí ředitelka soukromé Mateřinky Alena Šubrtová.

Výsledky zápisu musejí školky ze zákona oznámit nejpozději do třiceti dní, většina tak učiní mnohem dříve.     Veronika Kučerová