Většina maturantů v okrese má již svoji „zkoušku dospělosti“ za sebou.

Pro většinu z nich dopadla dobře, u některých převládl ale stres nebo se málo připravili a zkoušku budou znovu skládat v září.

Několik studentů nezvládlo některý z předmětů a ke zkoušce nebyli připuštěni vůbec.

Na žateckém gymnáziu nebyl připuštěn k maturitě z 50 absolventů jeden žák. „Bohužel neprospěl z matematiky. Přesto byla úroveň znalostí studentů vysoká. Patnáct z nich uspělo s vyznamenáním. Z toho samé jedničky mělo v každé třídě pět studentů, tedy celkem deset. Potěšilo mě, že druhým rokem je míra znalostí velmi dobrá. Je to signál o kvalitě studentů i pedagogického sboru,“ uvedl ředitel gymnázia Miroslav Řebíček.

Na lounském gymnáziu nezvládli maturitní zkoušku dva studenti. „V podzimním termínu si musí opravit zkoušku z českého jazyka. Celkem maturovalo 51 studentů, z nichž osmnáct studentů odešlo s vyznamenáním. Studenti velmi dobře zúročili znalosti, které získali během studia,“ uvedl zástupce ředitele Vlastimil Zlatohlávek.

Poprvé španělsky

Na Obchodní akademii generála Františka Fajtla v Lounech studenti letos poprvé maturovali ze španělštiny. „Kromě anglického a německého jazyka mohli studenti skládat zkoušky i ze španělštiny. Zájem mělo pět studentů. Jako odborného poradce jsme si přizvali ke zkoušce bývalou profesorku lounského gymnázia Ivu Brandnerovou,“ přiblížil ředitel školy Miloslav Bouda.

K maturitám bylo připuštěno celkem 56 studentů. Devatenáct z nich prospělo s vyznamenáním. Ke zkoušce se nedostalo šest studentů. „Buď nezvládli učivo čtvrtého ročníku nebo se vyhýbali klasifikování. V jednom případě měla jedna studentka pouze pět známek z účetnictví. Ostatní jich měli až šestnáct. Byl jsem ale překvapen přístupem některých studentů. Ke zkoušce se připravili velmi dobře. I trojkaři odmaturovali na dvojky. Výsledky byly velmi solidní,“ vysvětlil M. Bouda.

Sedmdesát tři studentů maturovalo na Obchodní akademii v Žatci. Jedenáct z nich zkoušku zvládlo s vyznamenáním, ale dvanáct jich bude opakovat jednu zkoušku v září a dva studenti musí jít k maturitě za rok znovu. Jedna studentka nebyla klasifikována ze zdravotních důvodů „Největší potíže dělala studentům praktická zkouška z účetnictví a ústní z ekonomie,“ dodal ředitel školy Bohuslav Kuneš.