Předání funkce a bojového praporu proběhly při slavnostním nástupu za přítomnosti velitele 4. brigády rychlého nasazení, jejíž je prapor součástí, plukovníka generálního štábu Josefa Trojánka. Prapor vznikl v létě roku 1994, v současné době je dislokován v Žatci.

Jednotka o počtu několika set lidí je určena především k plnění bojových a speciálních úkolů nejen při bezprostředním ohrožení státu, ale i mimo území ČR. Příslušníci praporu jsou nyní na misích v Litvě a Mali. Ve zvláštních případech může plnit i úkoly nevojenského charakteru, například při živelných pohromách. Prapor disponuje moderní technikou a výzbrojí, například bojovými vozidly Pandur.