Finančně nejnákladnější projekt, na který chtějí získat Měcholupy peníze, je nový obecní dům za 15 milionů korun. Multifunkční objekt má vzniknout přestavbou nevyužívaného a zchátralého objektu na návsi. Má v něm sídlit obecní úřad, knihovna, obřadní a společenská místnost, uvažuje se o výdejně léků a dalších službách. Například kadeřnictví.

„Kromě rekonstrukce současné budovy plánujeme přístavbu formou atria. Tam bude zasedací a obřadní síň. Chceme ale, aby byla využívaná častěji, proto by tam mohla být třeba klubovna nějakého spolku. Pořádat by se tam mohly i výstavy a další akce,“ sdělila starostka Měcholup Doris Černíková. Zastupitelé zároveň s podáním žádosti o peníze schválili bankovní úvěr, který si obec vezme, aby mohla případně získanou dotaci předfinancovat.

Obec Měcholupy požádá také o dotaci na opravu střechy hostince ve Velké Černoci. Náklady se odhadují na tři sta tisíc korun, obec by měla spolufinancovat polovinu z této částky.

Stejná spoluúčast se předpokládá i u dalšího projektu – rekonstrukce chodníků a místních komunikací v Měcholupech za šest set tisíc korun. I v tomto případě chce obec požádat o peníze, spoluúčast je také padesátiprocentní.

Další žádost má směřovat o finanční prostředky na revitalizace návsí v Měcholupech, Želči a velké Černoci za 300 tisíc korun, na vypracování územního plánu za 500 tisíc korun a na úpravu veřejných prostranství v Želči za 100 tisíc korun. Spoluúčast obce se v těchtoprojektech má v případě získání dotace pohybovat od 40 do 60 procent.