V Měcholupech na Žatecku začala v minulých týdnech výstavba čističky odpadních vod. Dosud šly splašky přes septiky jednotlivých domů do říčky Blšanky bez dalšího čištění. To se změní.

„Obec Měcholupy má jednotnou kanalizační síť, která je zakončena dvěma výustěmi do Blšanky. To je nevyhovující stav, protože odpadní vody jsou vypouštěny do říčky bez čištění," sdělil Jiří Hladík, tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS).

Stoky ústí přímo do Blšanky

Kanalizace v Měcholupech byla vybudována před rokem 1979. Ve vlastnictví SVS je jen část systému na levém břehu Blšanky, která se skládá ze dvou hlavních stok, které společně ústí do Blšanky. „Jsou tvořeny potrubím z betonu, jejich celková délka je 1686 metrů. Do kanalizace jsou napojeny přilehlé nemovitosti přes septiky," vysvětlil mluvčí.

V rámci investiční akce SVS dojde na jeho části kanalizačního systému k opatření, kdy na hlavních stokách budou vybudovány dvě komory k odlehčení dešťových vod. Navazující nová kanalizace pak odpadní vody odvede na novou čistírnu," dodal. „Tímto opatřením přispějeme ke zlepšení životního prostředí," řekl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Práce na nové kanalizaci a čističce odpadních vod v Měcholupech mají skončit příští rok na jaře. Vyjdou na několik milionů korun.