Město Žatec chystá rekonstrukci místní komunikace ve spádovém Velichově. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, práce by měly začít na jaře. Předpokládaná hodnota zakázky jsou dva a půl milionu korun bez daně, počítá se s pokládkou nového asfaltu a opravou chodníků.

V místě nedávno probíhala rekonstrukce vodovodu. Loni město nechalo opravit v podobném rozsahu cestu v Radíčevsi u kostela.