V letošním rozpočtu vyčlenilo 250 tisíc korun na zpracování příslušné projektové dokumentace. Vlastním pracím bude předcházet rekonstrukce inženýrských sítí ze strany jejich majitelů, předpoklad zahájení je v příštím roce.

Vzhledem k délce ulice se náklady města vyšplhají na miliony korun.