Dva případy užití znaku města Loun schvalovali v minulých dnech členové rady města. Souhlasili s jeho vyobrazením na přítiskové poštovní známce s obrazem lounského rodáka kpt. Otakara Jaroše.

Povolení od radních dostal ve druhém případě také spolek Muzeum československého opevnění z let 1936 1938 „Na Kočičáku". Ten znak Loun použil na repliku historického praporu 46. pěšího pluku. „V tomto případě jde o dodatečné povolení; zhotovitelé si při jeho výrobě neuvědomili nutnost souhlasu," vysvětlil Radovan Šabata, starosta města.