Dvacítka bytů v majetku města Loun je prakticky neobyvatelná a potřebuje rekonstrukci. „Jde o lokality v takzvaných Osmidomech, Husově ulici nebo na Tyršově náměstí," vypočítal Jan Čermák, lounský místostarosta.

Situací se aktuálně zabývá městská rada, bude se zjišťovat, kolik by potřebné opravy stály. „Chtěli bychom pak usilovat o nějakou dotaci, která by s financováním pomohla," uvedl starosta Radovan Šabata. Dodal, že opravené byty by poté mohly sloužit jako startovací, pro lidi, kteří se snaží vymanit z nepříznivé životní situace. Bytový fond Loun aktuálně čítá 87 jednotek.