Měcholupy získaly vlajku rozhodnutím číslo 65 předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové Adamové ze 13. října. 

V Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky je nová měcholupská vlajka oficiálně popsána takto: „Černým šikmým, červeně lemovaným pruhem dělený list. Černý pruh vychází z první třetiny dolního okraje listu do třetí třetiny horního okraje listu. Červené pruhy široké dvanáctinu šířky listu. Žerďová část žlutá se zelenou chmelovou ratolestí se třemi listy a třemi šišticemi, ve vlající části šest střídavě bílých a zelených pruhů, v poměru 5 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1. V černém pruhu šikmo bílé okřídlené železniční kolo. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“

Znak městysu Měcholupy na ŽateckuZnak městysu MěcholupyZdroj: Jan TejkalVlajka městyse vychází z hezkého a složitého znaku Měcholup na Žatecku. „Částečně ho zjednodušuje geometrizací znakových figur do podoby bílých a zelených vodorovných pruhů,“ uvádí její tvůrce, heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

„Znak má městys historický. Byl udělen 19. listopadu 1875 c.k. ministerstvem vnitra ve Vídni poté, co císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím z 19. června 1875 povýšil Měcholupy na městys. Historický znak městyse byl současně s nově udělenou vlajkou zařazen do Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky,“ doplňuje odborník.

Znáte znaky našich obcí a měst?
KVÍZ: Medvěd, houba i srdce probodnuté šípem. Znáte znaky obcí v regionu?

Stejným říjnovým rozhodnutím předsedkyně Sněmovny získaly nový znak i vlajku například Děčany na Litoměřicku či Dobrná na Děčínsku. Oba symboly, nebo pouze jeden z nich, takto získalo celkem 25 obcí, městysů a měst v České republice.