Vedoucí regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Martin Novák odhaluje úskalí předpovědi počasí.

Jaké jsou hlavní činnosti Českého hydrometeorologického ústavu?
Meteorologie a klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Hydrologie se zabývá sledováním povrchových i podzemních vod. Sleduje se jejich pohyb, kvalita a množství. Kvalita ovzduší se sleduje pomocí automatizovaných stanic a zjišťuje se přítomnost škodlivých látek. Zabýváme se také rozptylovými studiemi. Oddělení klimatologie spravuje síť klimatických stanic, srážkoměrných stanic a totalizátorů, které sledují dlouhodobé srážkové poměry.

Co má za úkol regionální pracoviště na ústeckém Kočkově?
Regionální předpovědní pracoviště řeší operativu ve všech třech oblastech. Tedy okamžité vyhodnocení dat a následně vydá předpověď vývoje. S tím souvisí také případné vydání výstrahy.

Lounské vábení.
Místní piva na Vábení letos nebudou. Monopol drží Heineken

Do jaké míry je předpověď přesná?
To se liší podle toho, zda se předpovídá počasí pro oblast, nebo pro konkrétní bod, a na jak dlouhou dobu dopředu. Čím více dopředu se předpovídá, tím klesá její úspěšnost. Atmosféra je poněkud chaotický systém a pokud nastanou nějaké odchylky, tak se celý ten systém začíná chovat odlišněji od původního předpokladu. Předpovědi na sedm dní jsou relativně přesné, na první tři dny je pak pravděpodobnost velmi vysoká. Modelů je mnoho, od sedmi dnů dál ale využíváme jen dva matematické modely, které dokážou predikovat.

Tvoříte i nějaké specifické předpovědi?
Například v zimě značnou část naší práce tvoří předpovědi pro zimní údržbu komunikací. Předpovídáme pro Ústecký a Liberecký kraj a od 18 do 6 hodin také pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Pro tyto kraje děláme čtyřikrát denně aktualizovanou předpověď zaměřenou na rizikové jevy spojené se zimní údržbou komunikací.

To znamená, že jste pravidelně v kontaktu se silničáři?
Ano, předáváme jim aktuální předpovědi. Lidé mnohdy nadávají na silničáře, jenže vůbec netuší, kolik mají k dispozici techniky a řidičů. Pokud za půlhodiny napadnou dva centimetry sněhu, není možné, aby silnice byly zcela uklizené. Na to by nestačil ani desetinásobek techniky. Druhou stránkou jsou pak finance.

Obrací se na vás i lidé z jiných profesí?
Speciální předpovědi děláme i pro zemědělce, také stavební firmy chtějí předpověď pro konkrétní lokalitu, rovněž se nám ozývají filmaři. Zajímavostí je, že naši meteorologové zajišťovali zpravodajství pro mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009, které se konalo v Liberci. Předpovídali jsme také počasí pro evropskou olympiádu mládeže v zimních sportech či pro veslařské a kanoistické akce v Račicích.

Tyto předpovědi pro vás musí být jakési oživení, že?
Je to příjemné vytržení z každodenní rutiny. Na druhou stranu, pokud se sportovcům nelíbí předpovídané počasí, umí to dát najevo. Někdy je to s nimi dobrodružství. (smích)

Jaký proces předchází tomu, než se lidé dozvědí předpověď?
Meteorolog musí vzít všechny dostupné informace o aktuálním stavu počasí. Nejprve je nutné získat vstupní informace, které ovšem samy o sobě nevytvoří předpověď. Tyto informace se pak vloží do matematického modelu. Nedokážeme modelu zadat zcela přesně ani výchozí stav, takže je jasné, že ani na výstupu nebude zcela přesný. Matematických modelů je několik a každý z nich vydá jinou předpověď. A se všemi těmito daty, tedy jak s měřenými, pozorovanými, tak i spočítanými, pak pracuje meteorolog. Na základě těchto podkladů, ale také zkušeností se zdejší krajinou, dává dohromady konečnou předpověď.

Je další komplikací nedostatečný mediální prostor?
Všechna média chtějí omezení, předpovědi nesmí být dlouhé, maximálně na minutu. V rádiu přečtou dvě věty a dvě teploty. Snad jen Český rozhlas Sever poskytuje v této oblasti kompletní informace. Naše republika není velká, ale je v ní mnoho hor a z hlediska aktuálního počasí je velmi rozmanitá. Pro takto velké území se musí u předpovědi obrovsky zjednodušovat, takže meteorolog se musí umět také velmi dobře vyjadřovat.

Ilustrační foto.
Na Food festival se mohou těšit gurmáni také v Lounech

Regionální předpovědi také mají svá úskalí, že?
Ano. Den dopředu lze jen velmi těžko odhadnout, kde přesně se vytvoří přeháňka. Tento přeháňkový pás bývá kilometr až pět kilometrů široký. Zejména letní počasí je hodně nevyzpytatelné. Můžeme maximálně říct, které lokality jsou rizikovější. Nicméně není možné určit, zda bude pršet ve Vaňově či v Dolních Zálezlech.

Existuje zde na severu Čech něco, co vás z pohledu hydrometeorologa trápí?
Jednou z největších chyb, které se v Ústeckém kraji udělaly, bylo vybudování průmyslových komplexů v pánevní oblasti. Oblast mezi Krušnými horami a Českým středohořím je špatně větraná a vzdušné znečištění se z této oblasti dostává hůře a pomalu. Tehdy se areály budovaly v blízkosti uhelných zdrojů, ale nikdo nepřemýšlel nad tím, jaký vliv to bude mít na nejen lidské životy.

Je předpovídání počasí nevděčná práce?
Řekl bych že ano. Vždy se snažíme o to, aby předpověď byla co nejpřesnější. Pokud meteorolog předpovídá jiné počasí, než je venku, mají lidé plné právo být nespokojení. Druhou věcí je, že nám často nadávají, že se jim počasí nelíbí, i když bylo předpovězeno dobře.

Jan Prošek