V nejbližších měsících se bude rozhodovat o budoucnosti městské autobusové dopravy v Lounech. Současnému dopravci na konci roku 2016 skončí smlouva s městem. Radnice hledá cesty, jak se vyhnout citelnému zvyšování jízdného.

MHD nyní zajišťuje Dopravní podnik Ústeckého kraje, a. s. Smlouva byla obnovena loni na dobu dvou let poté, co vedení Loun zjistilo při výběrovém řízení nepříjemnou skutečnost. Nabídky zájemců byly podstatně dražší, než tomu bylo dříve. „Šlo o navýšení zhruba o deset korun za kilometr," upozornil Pavel Janda, lounský radní. Takové podmínky by tedy nevyhnutelně vedly buď ke zdražení jízdného, nebo k větším výdajům z městské kasy.

Hraje se i o jízdné

„S tak nízkým jízdným, sedm korun (plná cena - pozn. red.), jsem se nikde jinde nesetkal. Jestli ho chceme mít dál, nemůžeme jít do otevřeného výběrového řízení," říká místostarosta Loun Jan Čermák.

O problému v minulých dnech jednala rada města. Nejprve odsouhlasila, že do budoucna bude zajištěna MHD pouze pro územní obvod Loun. Tedy bez okolních vesnic. Vedení Loun si také nechá předložit podnikatelský záměr včetně ekonomické analýzy provozování městské autobusové dopravy od Technické správy města Loun. Jde o jednu z možných variant, o níž se ještě bude jednat, stejně jako o možnosti vypsání výběrového řízení.

Bez vesnic

Autobusy MHD z Loun v současnosti zajíždějí například do Obory či Vršovic. „To znamená vytížení dvou autobusů navíc. Teď si obce vyřizují své požadavky přímo s dopravcem. Pokud bychom se provozování ujali my, respektive technická správa, samozřejmě můžeme s obcemi o jejich potřebách jednat. Pochopitelně by to ale znamenalo jejich zapojení, zejména v otázce financování," vysvětlil P. Janda.

Zrušením tras do okolních obcí by se podle jeho slov „ušetřily" dva autobusy. „V současnosti je jich nasazeno sedm, další dva jsou záložní. Jen pro Louny by jich tak bylo potřeba pět. Plus jeden či dva záložní. To představuje rozdíl deset až dvanáct milionů korun," vypočítal Pavel Janda.

Doba nákupu autobusů přeje

Pokud by měla MHD provozovat technická správa, musela by logicky nakoupit vozy. „Aktuálně jsou vypsány dotace právě na pořízení autobusů, které mohou pokrýt šedesát až devadesát procent pořizovací ceny! To je příležitost. Je jasné, že bez toho by byl nákup autobusů nereálný," doplňuje mozaiku Pavel Janda. „Tento krok není ničím novým. Některá jiná srovnatelná města, třeba Kadaň, MHD úspěšně provozují," dodal místostarosta Jan Čermák.

Jakou cestou se Louny nakonec vydají, to zůstává otázkou. Rada města by měla mít vyhodnocení záměru od technické správy k dispozici na konci letošního listopadu.