Třináctým rokem je kastelánkou zámku v Krásném Dvoře Michaela Hofmanová. Teď přes zimu, kdy jsou brány památky pro veřejnost uzavřené, plánuje s kolegy novou sezonu a stavební práce. A vybírá si dovolenou, na kterou v sezoně není čas. „Svou práci mám ráda. Energii si dobíjím při sportu,“ říká při rozhovoru pro Týdeník Lučan.

Na zámku pracujete i bydlíte. Dá se ve vašem případě zaměstnání a osobní život vůbec oddělit?
Být kastelán je určitý životní styl. Práce je s osobním životem hodně provázaná, oddělit to moc nejde.

Kam jezdíte na dovolenou? Navštěvujete při ní i jiné hrady a zámky?
Občas ano. Mým koníčkem je ale hlavně sport, lyže, kolo, orientační běh. Ráda se mu věnuji na dovolené, dává mi energii pro mou práci, kterou mám hodně ráda. Občas se účastním nějakých závodů.

Dovolenou si vybíráte asi zřejmě přes zimu, kdy na zámku nejsou žádné akce pro veřejnost. Je to tak?
Ano. Na přelomu roku jsme byli s rodinou lyžovat v Rakousku. Ale stejně jsem tak trochu pracovala. Bydleli jsme pod hradem, poslední den jsme už nešli na sjezdovky ale na hrad. Na jiných památkách sbírám inspiraci a zkušenosti pro svou práci.

Když je návštěvnická sezona na zámku, máte čas na své koníčky, tedy sport?
Moc ne. Práce a starost o rodinu mi zabere dost času.

Co děláte na zámku teď? Skončila sezona, nová nezačala.
Práce je hodně. Připravujeme stavební věci a plánujeme akce na další rok, probíhají práce v parku.

Co letos plánujete v Krásném Dvoře po stránce stavební?
Věřím, že se rozjede projekt obnovy drobných staveb v zámeckém parku. Očekáváme schválení dotace. Projekt se týká tří staveb. Rekonstrukcí projde Gloriet, kamenné schody s lavičkou a Voliéra. Do ní bychom poté chtěli vrátit ptactvo. Gloriet využíváme při akcích v parku, pořádali jsme v něm divadelní představení i koncert. Všechny stavby se nacházejí poblíž potoka Leska, s rekonstrukcemi plánujeme vznik nového komentovaného vycházkového okruhu jeho údolím.

Po nedávné rekonstrukci Novogotického templu je to další krok obnovy staveb v parku. Ta větší část vás ale ještě čeká.
Loni jsme v parku obnovili jednu dřevěnou lávku, jeho nejvýznamnější partie ale na obnovu čekají. Na projektu pracujeme několik let, snažíme se hlavně sehnat peníze. Jedná se především o celou Poustevníkovu rokli, která je nyní nepřístupná pro veřejnost. Měly by být znovu postaveny Čertova lávka a kostelík, který nestojí od sedmdesátých let 20. století. Počítá se s obnovou podzemní chodby. Dále se v parku plánuje obnova čínského pavilonu, Panova templu, vodopádu, obelisku a oprava cest.

Jaké jsou náklady?
V roce 2017 jsme je měli vyčíslené na 120 milionů korun, dá se předpokládat, že už budou vyšší. Realizace projektu se plánuje na několik let, po etapách.

Bavili jsme se o parku, co plánujete na vlastním zámku?
Na něm bychom chtěli pokračovat s rekonstrukcemi střech. Hlavní budova ji má novou od roku 2010, na řadu přijdou křídla zámku. Čekáme na peníze. Dalším krokem by pak měla být rekonstrukce fasády na všech objektech.

Plánů máte tedy dost.
Ano. Připravujeme také rekultivaci areálu zámecké zahrady, rekonstrukci a obnovu oranžérie, což je ta pobořená budova u parkoviště. Dřív to byl skleník pro exotické rostliny, chtěli bychom ho opět začít využívat. Nechceme tu budovu nechat v ruinách. K tomu by mělo dojít ke koupi sousední hospodářské budovy, kde bývala kdysi zámecká jízdárna. Chtěli bychom tam přemístit naše hospodářské zázemí, které je nyní trochu nevhodně umístěné v budovách na nádvoří zámku.

Jaká byla loňská sezóna?
Vydařila se, i když jsme zaznamenali mírný pokles návštěvnosti. Ten byl způsobený především nižším počtem návštěvníků na podzimním Jablečném dni, kterému nepřálo počasí. Při minulých ročnících jeho návštěvnost dosahovala čtyř až pěti tisíc lidí, loni to byla slabší.

Letos bude jubilejní 10. ročník Jablečného dne.
Ano. Budeme se snažit připravit něco většího, bohatší program. Doufám, že nám bude tentokrát počasí přát.

Další z velmi oblíbených rodinných akcí, kterou pořádáte, je strašidelná cesta parkem. Budete v ní pokračovat?
Určitě. Kvůli velkému zájmu jsme ji loni na podzim pořádali čtyři dny, dva po sobě jdoucí víkendy. Pátky, soboty. Letos to chceme zopakovat. Oblíbené byly i večerní komentované procházky parkem, se kterými chceme pokračovat zase přes léto.

Kdy poprvé pro veřejnost otevřete?
První dubnový víkend. První větší akcí budou Pohádkové velikonoce v sobotu 11. dubna. Chystáme jarmark, hudební a divadelní vystoupení, dětské prohlídky, výtvarné dílny. Akce je cílená na rodiny s dětmi, návštěvnost postupně roste, loni přišlo 1300 lidí.

Michaela Hofmanová je už 13 let kastelánkou na zámku v Krásném Dvoře. „Být kastelán je určitý životní styl,“ říká rodačka z hlavního města.

Michaela Hofmanová je už 13 let kastelánkou na zámku v Krásném Dvoře. „Být kastelán je určitý životní styl,“ říká rodačka z hlavního města. Foto: Deník/Petr Kinšt

Plánujete nějakou novinku?
Úplně novou akcí bude 26. července Den Jana Staršího z Valdštejna. Rok 2020 bude v rámci projektu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů“ věnován právě Valdštejnům. Krásný Dvůr byl pár let ve vlastnictví Jana Staršího z Valdštejna, což chceme připomenout a vůbec připomenout tento rod v souvislosti s naším zámkem. Den před akcí plánujeme k tématu odbornou přednášku.

A co koncerty?
Vracíme se k pořádání adventního koncertu. Dne 19. prosince v zámeckém sále vystoupí loutnista Jindřich Macek a akordeonistka Jitka Baštová. 10. října na zámku opět zahraje skvělý klavírista Carl Petersson. Na druhou stranu od koncertů pozdního léta kvůli nízkému zájmu upustíme. Ukázalo se, že tento termín není vhodný.

Nabízíte i možnost svatebních obřadů, jaký je o ně zájem?
Mohu říct, že jsme oblíbeným svatebním místem. S matrikou v Podbořanech máme domluvené tři termíny, po dohodě lze najít ale i jiný. Velmi oblíbeným místem pro svatby se stal Novogotický templ, dalším místem, které nabízíme, je naše zahrada. Novomanželé mají zájem hlavně o obřady venku nebo v templu, loni jsme v sále zámku neměli žádnou svatbu.

Zámek Krásný Dvůr nabízí vzdělávací programy pro školy. Jaký je o ně zájem?
Velký, loni se tyto edukační programy velmi rozvinuly. Jsou určené pro děti od mateřských škol po studenty středních škol. Využíváme k tomu park, když je nepříznivé počasí tak interiéry zámku. Děti se netradiční formou naučí něco nového. Učitelé i žáci si rádi zpestří výuku. Programy nabízíme celoročně, nicméně školy preferují duben, květen a červen.

Kolik máte zaměstnanců?
Stálých zaměstnanců máme jedenáct. K tomu máme tři lidi, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Jde o pokladní na parkovišti a na templu a edukační pracovnici.

Zámek se neobejde bez průvodců. Je těžké je sehnat?
Jsou to brigádníci, většinou se jedná o studenty středních škol z okolí, hlavně z gymnázií ze Žatce a Podbořan. Většinou u nás provázejí dva, tři roky. Pak odcházejí na vysokou školu a spolupráce s nimi z časových důvodů většinou končí. Zrovna nyní nám jich hodně odešlo, hledáme proto průvodce nové.

A co po nich požadujete?
Základem je skvělý mluvený projev a zájem o historii. Aby uměli návštěvníkům zodpovědět i případné doplňující otázky. Průvodce musí být milý a laskavý, zároveň sebevědomý a musí si umět poradit se skupinou návštěvníků, kterou má na starost. Máme základnu tak deseti průvodců. Když je potřeba, provázím i já nebo další stálí zaměstnanci.

Zámek Krásný Dvůr si zahrál v řadě filmů a seriálů. Je stále zájem ze strany filmařů?
Loni se u nás natáčela část pohádky Zakleté pírko režiséra Zdeňka Trošky, která právě teď vstoupila do kin. Natáčelo se hlavně v Glorietu v parku. U templu se pak natáčel italský film. Zájem je spíš o park a jeho stavby než o zámek jako takový. Na letošek se zatím žádný filmový štáb neohlásil.

Zůstane cena vstupného do zámku letos stejná?
Ne. Tak jako ostatní objekty pod správou Národního památkového ústavu i my budeme zdražovat. Základní vstupné zvýšíme ze 120 na 130 korun. Náklady a ceny energií jdou obecně nahoru. Vstupné do novogotického templu zůstane stejné.

Státní zámek v Krásném Dvoře je nejvyhledávanější památkou v okrese Louny. Ročně jej navštíví téměř 25 tisíc návštěvníků. Potřebujete ještě vůbec nějakou propagaci?
V roce 2017, kdy jsme otvírali templ, jsme téměř dosáhli hranice 25 tisíc návštěvníků. Loni, jak už jsem říkala, byla návštěvnost slabší, jen přes 20 tisíc evidovaných osob. Propagaci samozřejmě potřebujeme neustále. V minulém roce se u nás v areálu zámku konala konference cestovního ruchu Stop & Stay. S pořádající Destinační agenturou Dolní Poohří rozvíjíme spolupráci a společně se zúčastníme i několika veletrhů cestovního ruchu. Cíl je jasný, nalákat k nám do regionu a na zámek další turisty.

Michaela Hofmanová
Narodila se v Praze (42 let). Je vdaná, má dvě děti.
Studovala management kultury a teorii komunikace na vysokých školách v Plzni.
Prošla několika pracovišti Národního památkového ústavu, starala se například o prezentaci památek či o projekt obnovy kláštera v Kladrubech.
Její rodiče pocházejí ze severních Čech, touha usadit se v tomto regionu se jí splnila v roce 2007, kdy se stala kastelánkou zámku v Krásném Dvoře.