V Žatci se v příštím roce otevřou mikrojesle. Jejich maximální kapacita bude čtyři děti, existuje ale předpoklad, že se v nich bude moci střídat dětí víc. Určené budou pro ratolesti od půl roku do čtyř let.

„Určené budou pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, studují, rekvalifikují se nebo si práci aktivně hledají," vysvětlila Eva Kapicová ze žateckého Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, které za projektem mikrojeslí v Žatci stojí. Partnerem celého projektu je také město Žatec, které mimo jiné poskytlo prostory pro realizaci tohoto projektu.

Od dubna

Rodiče budou moci děti v jeslích nechat od 6.30 do 16.30 hodin, vzniknou v jednom z městských bytů v ulici Dr. Kůrky na sídlišti Jih. „V lednu příštího roku začneme upravovat prostory, následně je vybavovat, jesle začnou fungovat od dubna," dodala Eva Kapicová.

V Ústeckém kraji se v příštím roce otevřou troje nové „mikrojesle". Kromě Žatce vzniknou ještě v Krupce a Proboštově na Teplicku. Jejich smyslem bude zajistit péči dětem, pro jejichž rodiče jsou běžné jesle nedostupné. Pilotní projekt je podporován ministerstvem práce a sociálních věcí, financován bude z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Pro rodiče budou mikrojesle zdarma, v rámci projektu budou muset rodiče hradit pouze stravu.

V Žatci se nacházejí jesle pro 25 dětí, jediné v okrese Louny, kapacita ale dlouhodobě nestačí. „Na základě vlastního průzkumu jsme došli k závěru, že zájem ze strany rodičů o otevření mikrojeslí v Žatci určitě je, především pak pro děti od jednoho roku věku," sdělila Eva Kapicová.