Malé pivovary v Žatci a Lounech mají za sebou nelehké období. Jejich restaurace, do kterých dodávají většinu svého uvařeného piva, musely kvůli koronaviru prakticky ze dne na den zavřít, hrozilo tak, že pěnivý mok přijde vniveč. K tomu ale nedošlo. Jejich zákazníci je podrželi, všechno navařené pivo vypili. Minipivovary teď už zase najely na plnou produkci, doufají v teplejší počasí a s tím spojenou větší žízeň hostů.

„Všechno navařené pivo jsme v době zavřených restaurací stočili do petek a prodali. Buď z našeho okénka, nebo jsme ho rozvezli přímo zákazníkům. Něco se prodalo v restauraci v Mostě, se kterou jsme spolupracovali. Teď už jsme zase začali vařit naplno,“ sdělil Petr Bohata z minipivovaru Lounský žejdlík, který dodává pivo do provázané restaurace Domov.

„Lidé na pivo už zase chodí, hlavně když je teplé počasí, tak na zahrádku restaurace. Pokud je chladné počasí, tržby máme třetinové. Potřebovali bychom tedy teplé počasí a aby lidé přestali mít strach z vnitřních prostor restaurací,“ dodal. Minipivovar a restaurace kvůli koronavirové krizi nemusely propouštět. „Dohodli jsme se s majitelem domu na odkladu splácení nájmu, sám nám to nabídl,“ sdělil Bohata.

Rovněž minipivovar Pivo ZLoun už vaří jako dřív, veškeré navařené pivo před nucenou odstávkou také prodal. „Hodně nám v tom pomohla iniciativa Zachraňte pivo, díky tomu jsme získali i nové zákazníky,“ přiblížil jednatel společnosti Radek Taraba.

I v případě Piva ZLoun se nejvíc piva prodá v restauraci při minipivovaru. „Také bychom uvítali teplejší počasí, aby lidé chodili na pivo víc,“ prohlásil Taraba. Pro letošek budou minipivovaru chybět také tržby z prodaného piva na velkých kulturních akcích v regionu. Konat se nebude třeba žatecká Dočesná, kde byl minipivovar Pivo ZLoun pravidelným účastníkem. 

„Co se týká ekonomiky našeho provozu, požádali jsme Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, u které máme úvěr, o odklad splátek,“ uvedl jednatel.

V teplejší počasí a tím pádem častěji zaplněnou předzahrádku doufají také v minipivovaru Pioneer v Žatci. A také v návrat turistů do hlavního města. Zákazníci v Žatci vypijí přes polovinu produkce minipivovaru, zbylá část se prodává jinde. Hlavně v Praze. „V Žatci se naše předzahrádka rozjela. Jelikož se ale turistický ruch ještě nerozběhl, hospody v Praze od nás zatím neodebírají vůbec nebo málo. Pro nás je proto důležité, aby se do Prahy vrátili turisté,“ přiblížil majitel žateckého minipivovaru Pioneer Michal Havrda.

Minipivovar patří k těm nejmladším v okrese, pivo začal vařit předloni. Po loňské první sezoně letos počítali s nárůstem produkce, zavedená opatření proti koronaviru plány změnila. „Sice už vaříme naplno, ale pro letošek musíme počítat spíše se stagnací prodeje,“ nastínil Havrda.

Také v minipivovaru Pioneer se v době zavřených restaurací podařilo všechno předem navařené pivo prodat. Stáčeli ho do skleněných lahví a rozváželi lidem domů.

Druhý žatecký minipivovar U Orloje je v úplně jiné pozici. Jako součást příspěvkové organizace Chrámu chmele a piva je v majetku města. Ta dlouhodobě hospodaří se ztrátou, bez pravidelného příspěvku svého zřizovatele se neobejde. Aby koronavirovou krizi ustála, město jí poslalo mimořádnou dotaci 1,7 milionu korun.