Jde o patnáct kilometrů dlouhý úsek mezi nyní stavěným obchvatem Lubence a jesenickou křižovatkou. Ministerstvo stanovilo v rámci posuzování vlivu na životní prostředí na sedm desítek podmínek pro fázi přípravy, výstavby a provozu.

Do projektu se mají doplnit například dva propustky umožňující migraci živočichů nebo ochranné naváděcí bariéry pro obojživelníky na vybraných úsecích. Dokument doporučuje mírný odklon trasy u Bílence, aby zůstaly zachovány v poli samostatně stojící lípy.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje, že se úsek bude stavět v letech 2022 až 2026.