V souvislosti s téměř tři roky trvajícím trestním stíháním deseti zastupitelů Postoloprt za porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti podala ministryně spravedlnosti kárnou žalobu také na dohledovou státní zástupkyni. „Tento případ je důkazem zásadního a dlouhodobého selhání, které nebyla soustava státních zastupitelství schopna sama vyřešit, ačkoliv na ně byla několikrát upozorňována. Potvrzuje to můj názor, že státní zastupitelství vykazují výrazné nedostatky ve fungování. Pevně doufám, že přijmou v rámci svých pravomocí důsledná opatření, která takovým excesům do budoucna zabrání,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Kárná žaloba směřuje podle vyjádření ministerstva na dozorovou státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství Louny, která zamítla stížnosti proti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, ačkoliv byla upozorňována na zásadní vady znaleckého posudku, a na tato upozornění opakovaně nereagovala. „Za stejné situace podala obžalobu, následně setrvala na svém názoru až do posledního hlavního líčení, kdy pod tlakem závěrů revizního posudku navrhla zproštění,“ doplnil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Radnice v Postoloprtech
Postoloprty a zastupitelé chtějí od státu 23 milionů za tři roky soudů

Druhou kárnou žalobu podala ministryně Benešová na dohledovou státní zástupkyni Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, která třikrát vykonávala dohled nad postupem dozorové státní zástupkyně, aniž by zjistila její pochybení, na které byla rovněž upozorněna.

V případu obou kárných žalob navrhuje ministryně nejmírnější kárné opatření, a to uložení důtky.

Okresní státní zastupitelství v Lounech se k podání kárné žaloby nevyjádřilo, Radka Pavlišová je na dovolené.

Kauza začala v roce 2015, kdy město většinou hlasů v zastupitelstvu prodalo dům na Marxově náměstí na základě odhadu dvou bank za přibližně jeden milion korun. Přišlo trestní oznámení kvůli údajně nevýhodnému prodeji, policejní obvinění se opíralo o znalecký posudek, který nemovitost ohodnotil částkou o půl milionu vyšší. Revizní posudek, který nechal vypracovat soud, dal ale za pravdu zastupitelům. Ztotožnil se s částkou, za kterou město dům prodalo. Osvobozující verdikt zazněl letos v dubnu.

Současní a bývalí zastupitelé Postoloprt u soudu v Chomutově
Soud zprostil zastupitele obžaloby kvůli prodeji domu v Postoloprtech

Obžalovaní celou dobu vinu odmítali. „Já v tom vidím chybu v systému. Celá věc stála na jednom znaleckém posudku a jak se ukázalo, chybném. Policie ani státní zástupkyně nebraly vůbec v potaz naše argumenty, náš posudek, ani vyjádření ministerstva vnitra v této věci. Když už někdo udělal chybu, nikdo další ji nenapravil,“ sdělil poslanec Pavel Růžička, který byl jako bývalý postoloprtský zastupitel rovněž mezi obžalovanými.

Podnět k podání kárné žaloby podal starosta Postoloprt Zdeněk Pištora, který byl rovněž mezi obžalovanými. „Ničím jsme se neprovinili, celá kauza stála od začátku na vodě. Státní zástupkyně totálně selhala,“ řekl. Krajské i vrchní zastupitelství na ni ale kárnou žalobu odmítlo podat. Vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Radim Kadlček uzavřel šetření s tím, že neshledal provinění. „Šetřením jsem nezjistil skutečnosti, které by svědčily o spáchání kárného provinění státní zástupkyně a kárný návrh proto k Vašemu podnětu nepodám,“ napsal starostovi.

Radnice v Postoloprtech
Město Postoloprty podá ústavní stížnost kvůli soudu se zastupiteli

Rovněž vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová odmítla kárnou žalobu podat, neboť podle ní uplynula subjektivní lhůta, v níž mohou kární žalobci žalobu podat.

Město Postoloprty požaduje po státu jako odškodné za soudní proces dohromady 23 milionů korun. Pět milionů korun městu za zásah do jeho pověsti a zbytek mají dostat dotčení zastupitelé z titulu ochrany osobnosti. O požadavku by mělo v řádech měsíců rozhodnout ministerstvo spravedlnosti.