Krachem skončil letošní ročník oblíbené soutěže Miss chmele a piva ČR. Její finálový večer byl zrušen čtyři dny před termínem konání. Soutěž na začátku října skončila naprostým fiaskem a její letošní ročník určitě nebude vystavován na odiv v archivech a propagačních materiálech jako vzorový.

Ze zákulisí přicházejí informace o sporech mezi pořadatelem soutěže a zúčastněnými dívkami, o nedostatečně zajištěném ubytování při soustředění, o mnoha věcech a podmínkách, nesplněných podle původně uzavřené smlouvy.

Středeční zpráva Deníku o zrušení soutěže vzbudila mezi čtenáři i jejími účastníky veliký ohlas. Mnozí poslali k tématu i své názory či faktická vyjádření. Nejzajímavější příspěvky publikujeme pod tímto článkem, další názory najdete u článků na tomto webu.

Nezbývá než doufat, že příští ročník soutěže se už vydaří mnohem lépe a že zájemci tradiční finále dívek v divadle v Žatci skutečně uvidí.

Čtěte také: Soutěž Miss chmele a piva byla zrušena. Čtyři dny před finále!

Kompletní vyjádření organizátora soutěže
Milana Hořejšího

Vysvětlení ukončení soutěže Miss chmele a piva 2012

"Vážení,
opravdu jsem nikdy nečekal, že budu psát tuto zprávu. S politováním musím oznámit, že dnešním dnem jsem byl donucen ukončit soutěž Miss chmele a piva ČR 2012, resp. její vyvrcholení, tedy Galavečer se závěrečnými soutěžemi a vyhlášením vítězů. Nebudu zatěžovat nikoho zbytečnou "omáčkou", tedy pouhá fakta.

V minulých letech, díky celkové ekonomické situaci v naší zemi, díky silnější ekonomické pozici partnerů soutěže, se dařilo zajistit atraktivní soustředění finalistek této soutěže. Letos jsem byl nucen z výše uvedených důvodů přijmout rozhodnutí o konání soustředění v ČR. S tímto jsem ve velmi obsáhlém emailu seznámil i všechny finalistky soutěže. Jak vyplývá z jejich odpovědí, mé rozhodnutí přijaly, což lze dokladovat i jejich odpovědí.

Dne 1.10.2012 se většina finalistek sešla v Žatci ve večerních hodinách na společné večeři, kde jsem je seznámil s podrobným a kompletním plánem soustředění, které mimo zážitkových aktivit (návštěva Tropical Islandu v Německu, paraglaiding, jízda na koních, výlet do Prahy na faschion show, raut a výlet parníkem po Vltavě) samozřejmě zahrnovalo též nejpodstatnější složku, tedy nácvik choreografie na Galavečer. Dne 2.10.2012 v 9,00 hod. byl naplánován odjezd do Tropical Islandu. Odjezdu jsem byl přítomen, neboť jsem zde rozdal eura na vstup a rozdal jsem i občerstvení. Akce jsem se sám neúčastnil, jelikož jsem zde musel řešit provozní záležitosti, včetně stížnosti finalistek na nekvalitní ubytování. Toto jsem vyřešil zajištěním jiných ubytovacích kapacit. Kontaktoval jsem soutěžící v cca 19,30 SmS zprávou, ve které jsem je informoval o srazu následující den v 10,00 hod. v divadle. Odpovědí mi byla SMS zpráva „Budeme tam" a smajlík.    

3.10.2012 v 9,00 hod. jsem byl informován třemi finalistkami, že zbylé čtyři po návratu z Německa ve 20,30 odjely domů. Důvodem údajně bylo nekvalitní ubytování a celková nedůvěra v zajištění celého soustředění. Můj pokus telefonicky se s nimi spojit nevyšel, neboť nezvedaly telefon. Byl jsem tedy nucen ukončit soustředění i pro zbylé finalistky. Ve 14,00 hod. jsem učinil další pokus o nápravu situace, a to SMS zprávou všem finalistkám. V této zprávě jsem navrhoval zkrácené soustředění od pátku, 5.10., s ubytováním na novém hotelu s plnou penzí. V 15,30 jsem obdržel shodné odpovědi od šesti finalistek soutěže ve znění: Tímto odstupujeme ze soutěže Miss pro nesplnění podmínek ze strany pořadatele. V tuto chvíli jsem již neměl jinou možnost, než soutěž ukončit.

Nevím, jaká podmínka z mé strany nebyla splněna. Nevím, proč před odjezdem do Německa nepadla JEDINÁ připomínka či stížnost. Nevím, proč případné stížnosti nebyly se mnou konzultovány. A nevím, proč mi nebyla daná jediná šance případné nedostatky řešit.

Vím, že jsem udělal maximum pro spokojenost účastnic soustředění, a to daleko nad rámec běžných povinností. (např. pro jednu z účastnic jsem osobně jel ve tři hodiny ráno do Strakonic, aby nepřišla o účast na výletu do Německa, jelikož neměla zajištěnou dopravu). Vím, že jsem vždy byl ochoten vyhovět individuálním potřebám soutěžících dívek. A vím, že je velmi podezřelé, že dívky odstoupily 30 minut po návratu z výletu do Tropical Islandu a měly okamžitě zajištěnou dopravu ze Žatce do místa jejich bydliště.

Výše jsem uvedl pouze fakta, žádné mé dohady. Proto vše výše uvedené mohu doložit výpisy SMS zpráv, emailových zpráv a svědectvím mnoha očitých svědků našich společných setkání.

Výše konkrétně doložitelných finančních ztrát je tak vysoká, že mi nezbývá nic jiného, než jejich uhrazení požadovat na těch, kteří je způsobily. A to bohužel, v případě nutnosti i soudní cestou.

Znovu opakuji, že jsem pro nápravu situace udělal vše, co bylo v dané situaci možné. Bohužel, nečekaným nočním odjezdem a následným odmítnutím jakékoliv komunikace sl. Blanky Patricie Skálové, Kláry Lisseové, Alexandry Kocháňové a Veroniky Dunovské jsem byl postaven do neřešitelné situace. Velmi mne to mrzí, a to hlavně z lidského pohledu. Ten se zde totiž evidentně úplně vytratil."

následuje podpis Milana Hořejšího

(redakce text nijak neupravovala)

Kompletní vyjádření finalistek soutěže

Do redakce zaslala vyjádření za finalistky Lenka Stančeková

"Všechny upřímně doufáme, že pravda vyjde najevo a že dosáhneme spravedlnosti. Pokud mám chvilku mluvit jen za sebe, zastupovala jsem školní pivovar Suchdolský Jeník, který má již tříletou tradici v této soutěži a najednou byla takhle zhacena! S našim sládkem - doc. Ing. Ladislavem Chládkem, CSc. jsme z toho oba zdrceni, máme spolu skvělý vztah a na finále jsme se oba velmi těšili. O to více mne to samotnou vše velmi mrzí.

Teď už bych přešla k hlavnímu důvodu, kvůli kterému píšeme tento mail. Chtěly bychom vás všechny seznámit s naším vyjádřením a s tím, jak to opravdu vše bylo.

Když jsme četly vyjádření pana Hořejšího v Žateckém deníku, článek nám naprosto vyrazil dech. Chtěly bychom tedy začít úplně od začátku. Podle smlouvy se musí soustředění konat ve Spojených arabských emirátech, nebo obdobné destinaci. Pan Hořejší nám oznámil, že ekonomická situace sponzorů je velice špatná a že tedy není jisté, jestli bude soustředění v zahraničí. Tuto situaci jsme s děvčaty přijaly a nabídly mu, že si soustředění v zahraničí zaplatíme samy. Neustále nás ale přesvědčoval o tom, že ještě není nic ztraceno, že se o všem jedná. Následovaly měsíce bez reakce a pouhé čekání na ten pravý termín soustředění. Po obdržení stručného mailu, kde bylo uvedeno, že část soustředění se koná v Žatci a část v Tropical Islandu, jsme se s děvčaty velmi těšily. V mailu byla dále uvedena adresa velmi hezkého hotelu v Žatci, do kterého, když jsme v pondělí dorazily, tak jsme pouze obdržely klíče od dvou čtyřlůžkových pokojů v protější ubytovně. O to víc nás zarazila slova pana Hořejšího, když v mailu uváděl, že by nikdy neriskoval, že po příjezdu na místo budeme zděšeny a znechuceny úrovní ubytování v zahraničí. Ale to jsme všechno překously. Šlo nám především o to, že si soustředění chceme naplno užít, protože ač nám to nebude možná nikdo věřit, sešly jsme se opravdu skvělá parta holek. Následovala večeře, kde jsme již panu Hořejšímu vyprávěly o špatném ubytování, o tom, že máme společnou sprchu a toaletu s ukrajinskými dělníky. Ten na to reagoval tak, že nám vytáhl letáček a ukazoval nám jiný pokoj. Z toho jsme usoudily, že se na pokoje ani nebyl podívat. Dále jsme se přesunuly na večeři, kde jsme měly mít objednané jednotné jídlo, ale v restauraci nikdo o ničem nevěděl. Celá večeře se řešila až s námi na místě operativně. Při jídle jsme se teprve dozvěděly nějaký neúplný, zmatený program celého soustředění. Že na galavečeru nebudeme mít plavky, nebudeme mít vizážistku, což je prioritou každé soutěže…ale to by nebyl problém, kdyby nás o tom informoval, abychom se na to mohly řádně připravit… a že následující den jedeme do Tropical Islandu a hned ten den zase zpět do Žatce.

Tím chceme hájit slečnu ze Strakonic, která kvůli práci nemohla dorazit na soustředění už v pondělí, ale měla přijet až v úterý. Ale jelikož nebyl program do poslední chvíle známý, v úterý by mohla jen čekat na ubytovně, až bychom se vrátily z výletu. Pan Hořejší se tedy sám nabídl, že pro ni pojede. K úplnému vysvětlení bychom také chtěly říct, že finalistka panu Hořejšímu cestu proplatila. Následující ráno před odjezdem jsme každá dostala 35 Euro a bagetu se slovy: abyste neřekly, že jsem "škrt". Po zjištění, že vstup s tojí 34,50 jsme si uvědomily, že bageta je naše jediné celodenní jídlo. Nebo si musíme zaplatit vše samy. Což by opět nebyl problém, kdybychom byly informovány, že si máme vzít Eura. Ještě toto ráno jsme mu podaly stížnost na úroveň ubytování. Po údivu pana Hořejšího, jestli opravdu máme společné sociálky nám došlo a jen nás to opravdu utvrdilo v tom, že se ani nebyl podívat na místo, kam své finalistky poslal. Slíbil nám ale, že až se večer vrátíme, že se přestěhujeme jinam.

Po cestě zpět z Tropical Islandu nám napsal zmíněnou SMS a my na ni odepsaly, že v divadle na požadovanou hodinu budeme. Ale to jsme ještě netušily, co nás čeká. Po příjezdu zpět do Žatce, kolem 20 hodiny, se ubytování nezměnilo. S děvčaty jsme šly tedy hledat nějakou restauraci, abychom si daly večeři. Tam jsme se jednotně shodly, že takhle to dál nejde, a že si s ním promluvíme. Kolem 21 hodiny jsme mu všechny volaly a psaly zprávu, že s ním potřebujeme nutně mluvit. Telefon nám nebral, na smsku neodpovídal. Snažily jsme se mu dovolat ještě několik hodin, ale marně. Po zoufalství nás dívek, ale hlavně rodičů, jsme se všechny rozhodly, že odjíždíme. Čtyři z nás odjely kolem půlnoci, zbylé tři, jelikož jsme z velké dálky, jsme zůstaly do druhého dne. Takže v žádném případě není pravda, jak uvádí pan Hořejší, že jsme odjely hned o půl deváté po příjezdu z Tropicalu a nebo, že jsme mu nedaly šanci to nějak řešit. Ale to, že nám nebral telefon, nás jen ujistilo o tom, že mu na nás nezáleží. Co kdyby se nám něco stalo? V článku jsme se dočetly, že se nám snažil dovolat a řešit to, ale žádná jsme to nebrala. To jsou vše jen lži.

Následující den kolem 9 hodiny ranní pan Hořejší volal na zmeškaná volání. My zbylé tři jsme se s ním sešly a vysvětlily mu situaci. Jeho reakce nebyla omluva, nebo snaha to nějakým způsobem vyřešit, ale jednoznačné rozhodnutí, že okamžitě podává na čtyři dívky trestní oznámení. I přesto, že jsme se mu i na místě snažily vysvětlit, že celou situaci chceme řešit a dotáhnout celou soutěž do konce, jeho reakce byla jasná: mě to nezajímá, už se mi do toho nechce, tyto argumenty si nechte pro někoho jiného. Jak uvádí, že se snažil situaci řešit a s děvčaty se telefonicky spojit, je také mylná, děvčatům volal, aby jim oznámil, že na ně podává trestní oznámení z důvodu porušení smluvních podmínek. Smlouva je na stránkách soutěže a každý tedy může sám usoudit, kdo a jakým způsobem podmínky porušil. Na SMS, kterou zaslal kolem 14 hodiny jsme jednotně odpověděly, že ze soutěže odstupujeme, což si myslím, že je na místě, po tom všem.

Nejhorší na tom všem je, že my bychom nic neřešily. Opravdu nám bylo líto soutěže, pivovarů a hlavně pana Hořejšího a snažily jsme se mu pomoci. Jediné, co jsme vyžadovaly, bylo férové jednání, které nám také v mailu slíbil. Kdyby přišel a na rovinu řekl, že nejsou finance na lepší ubytování, že nebudou plavky, že nebudou šaty, že nebude vizážistka, abychom si vzaly dostatek korun a Eur, v ničem by nebyl problém…vždy jde jen o způsob jednání. Ale sliby a neustálé zklamání férové není. My si to opravdu chtěly užít a hlavně jsme tu byly jako zástupkyně svých pivovarů a měly jsme tak vůči nim zodpovědnost.

Je jasné, že po přečtení příspěvku pana Hořejšího si mnozí řeknou, jaké to jsme nevděčné slečinky, ale upřímně - kdybyste byly s partou úžasných lidí v podmínkách slušných a bezpečných, myslíte si, že byste se jednotně shodly a toto místo opustili? Svým pivovarům jsme se ihned omluvily a obdržely od nich pochopení a obrovskou podporu. Doufáme, že soutěž bude nadále fungovat, že její původní majitel bude mít chuť jí opět pozvednout a vrátit ji její výbornou pověst. Celou soutěž jsme požadovaly za unikátní a zcela výjimečnou a o to víc nás to všechno velmi mrzí. …také hlavně z lidského pohledu, protože ten se zde opravdu úplně vytratil.

S pozdravem Lenka Stančeková, Dagmar Šírová, Blanka Patricie Skálová, Klára Lisseová, Veronika Dunovská, Alexandra Kocháňová, Klára Tělecká"

(redakce text nijak neupravovala)

Co na zrušení soutěže říkají čtenáři

Přinášíme některé z komentářů, které čtenáři vložili do diskuse na těchto webových stránkách a na stránku Žateckého a lounského deníku na facebooku.

Otokar Löbl
Škoda, je to užásná akce. Nemám pro to pochopení.

Anna Zázvorková Guessová
No možná tak pod taktovkou pana Šimáčka. Kdo za to může?

Patrik Pillmann
Dobrý den, rád bych se vyjádřil k članku a pokusil se informace upravit na pravou míru. o soutěži toho vím tolik jakoby jsem byl její součástí. Ty holky za nic nemůžou, pan Hořejší je jeden velkej lhář. Udělal si ze soutěže miss vlastní výdělečnou věc. Hájit se smlouvou kde sám pan Hořejší nedodržel nekolik bodů ( ceny pro vítězky, dovolená, termíny ) je opravdu vtipné. Zajimalo by mě jestli sponzoři vědí, že holky místo na Hotelu spaly na ubytovnách se společnou koupelnou na chodbě s ukrajinci?? Proč děvčata místo na dovolenou jely na 4 hodinový výlet do Německa?? mohu pokračovat dál pokud má někdo zájem o další informace ohledně soutěže, rád odpovím. Jsem zvědav, jak se k tomu postaví město a hlavně pak k panu Hořejšímu!

Robin Gruber 
Souhasím s Patrikem..Vse co bylo domluvené,bylo uplne jinak..At se pan Hořejší nejdrive zamysli nad sebou,tohle je asi silný material,kde ho maji,chci ho taky…Je mi tech divek lito,udelali vse co meli a nakonec jsou ony za ty spatne..Mam k tomu co rici,jelikoz ma láska Alexandra,byla take v soutezi…

Mgr. Petr Šimáček 
Se smutkem na duši mi to nedá se nevyjádřit ke zrušené soutěži Miss chmele a piva 2012, kdy moje agentura „Gejzír" produkovala tuto soutěž do roku 2010. Zrušení této unikátní soutěže je velkou ranou nejen pro samotné klání, zúčastněné dívky, pivovary i sponzory, ale také pro prezentaci města Žatce, ovšem i pro „missí" soutěže v ČR, kam tato „pivní a chmelová miss" již patřila! V předchozích letech se dostala tato soutěž pod názvem „Miss zlatého moku" mezi prestižní akce tohoto druhu a měla nakročeno dokonce stát se mezinárodní. Letošní ukončení spatřuji v neserióznosti a neprofesionalitě letošního pořadatele, který navíc nemá žádné zkušenosti s pořádáním takto velkých celostátních akcí. Obnova soutěže bude určitě složitá. Moji původní radost, že bude pokračovat tato již vžitá žatecká tradice a světová jedinečnost, i když pod pozměněným názvem a jinou produkcí, střídá smutek a beznaděj mnohaleté vynaložené práce, ať již duchovního otce soutěže pana Kopřivy nebo mojí manažerské činnosti a desítek našich spolupracovníků agentury Gejzír a spolupořádajícího Sdružení rodáků a přátel města Žatce. Petr Šimáček za agenturu Gejzír a Sdružení rodáků a přátel města Žatce